Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

MSW Reportal

The Swedish Maritime Singel Window (MSW Reportal) är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Ny uppdatering i MSW Reportal

Den 1 mars uppdaterades MSW Reportal till version 3.1.1, vilket medförde några förbättringar. Samtliga "release notes" finner ni här nedan.

• Automatisk ATA/ATD sättning i MSW – ny lösning
Ny lösning och rättning för automatisk sättning av ATA/ATD i MSW.
• Lås fältet för lastbärarvikt – komplettering
Komplettering av tidigare lösning med ytterligare KN-koder där fältet för lastbärare blir icke editerbart och gråas ut.
• Korrigering ”pilotage order” i MSW gränssnitt
Språklig rättning i gränssnittet.
• Ändring av varning vid avvikande godsmängd jämfört med fartygets storlek
Justering som gör att varning för avvikande godsmängd i gränssnittet visas mindre ofta och endast när den är relevant.
• Ändra max antal tecken för fältet ’container-ID’ – farligt gods
Begränsning på max 17 tecken i fältet ”Container-ID”.
• MSW-PEC: Anpassa MSW frontend efter Lotsdispener blir 4-ställigt (60:1000 – 1)
Utökning av antal möjliga tecken i fältet för lotsdispensnummer.

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon 0771-40 00 50 eller via e-post: support@mswreportal.se

Angående coronavirus och lotsbeställning

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post enligt nedan.

I dokumenten nedan finns mer information och rutiner gällande covid-19 i samband med lotsning.

Underlåtelse att rapportera sjukdom ombord kommer att anmälas till ansvariga myndigheter för vidare åtgärd.

Kontaktuppgifter till lotsbeställningscentraler

Lotsbeställningscentral Gävle (Gävle samt Luleå lotsområde)

Telefon: 0771-630610
E-post: northcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Södertälje (Oxelösunds Stockholms samt Södertälje lotsområde)

Telefon: 0771-630635
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Malmö (Kalmar samt Malmö lotsområde)

Telefon: 0771-630680
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Göteborg (Göteborgs lotsområde)

Telefon: 0771-630670
E-post: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Marstrand (Marstrands lotsområde)

Telefon: 0771-630650
E-post: westcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Trollhättan (Vänern lotsområde)

Telefon: 0771-630695
E-post: kctrollhattan@sjofartsverket.se

Aktuell driftinformation

Alla nyheter
Tekniskt fel vid uppladdning av avfallskvitton

Tekniska problem med uppladdning av avfallskvitton genom excel, där inte alla avfallsrader följer med vid uppladdning. Vi arbetar just nu med att lösa problemet och under tiden hänvisar vi till manuell uppläggning av avfallskvittot i MSW-reportal. Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50 ...

2023-05-29
Planerat driftstopp i fartygsklareringstjänsten

Onsdag den 31 maj mellan klockan 22.00 - 23.59 kommer Tullverket att genomföra ett planerat driftstopp i fartygsklareringstjänsten. Detta innebär att reservrutin gäller under driftstoppet. För frågor gällande driftstoppet samt reservrutinen, vänligen kontakta Tullverket på: +46 (0) 456 65 60 alternativt fartygsklarering@tullverket.se ...

2023-05-29
Tekniska problem med automatiskt sättning av ATA/ATD i MSW Reportal

Automatiskt sättning av ATA/ATD i MSW Reportal ska fungera som vanligt igen. Vänligen fortsätt att se över era anlöp och säkerställ att ATA/ATD är satt. Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50. ...

2023-05-26
Ny uppdatering av MSW reportal

En ny uppdatering av MSW Reportal utfördes den 26:e april. Anpassning av fältet för kvittonummer så att det är möjligt att ange även kvittonummer som innehåller bokstäver. Informationstext som uppmärksammar rapportören om att det från och med 1 maj 2023 är obligatoriskt att rapportera avfallslämningskvitton efter kvittots mottagande. Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50 ...

2023-04-26
MSW Release notes

En ny uppdatering av MSW Reportal utfördes den 28:e mars. Uppdateringen innehåller validering av avfallstyp på avfallskvitto. Stoppande kontroll vid signering av besök som innehåller flera avfallsrader med samma avfallstyp. Varningstext förklarar hur rapportören ska åtgärda rapporteringen. Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50 ...

2023-03-28
Ny uppdatering i MSW Reportal

En ny uppdatering av MSW Reportal utfördes den 1 mars. Uppdateringen innehöll bl.a. En ny lösning av automatisk ATA/ATD sättning, låst fält i lastbärarvikt, språklig rättning i MSW gränssnittet, varning för avvikande godsmängd, ändra max antal tecken för fältet ’container-ID’ samt utökning av antal möjliga tecken i fältet för lotsdispensnummer. Mer information finns på Sjöfartsverkets hemsida. Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50 ...

2023-03-01
Lastdeklaration

Det fanns ett fel som påverkade lastdeklarationer. Tidigare uppdatering är backad. Det kan fortfarande finnas vissa anlöp där felet uppstår. För att lösa felet, kontrollera då dessa lastdeklarationer och signera ärendet på nytt. ...

2023-01-31

Senast uppdaterad 2022-02-10