Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

MSW Reportal

The Swedish Maritime Singel Window (MSW Reportal) är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Ny uppdatering av MSW

Den 26 januari uppdaterades MSW Reportal till version 2.3.7, vilket medförde några förbättringar. Samtliga "release notes" finner ni här nedan.

Version 2.3.7

  • Uppdateringar kopplat till föreskriftsförändringar:
  • Uppdatera text för personliga fordon
  • Uppdatera hjälptext för Kryssning
  • Uppdatera text för Passagerare
  • Borttag av rabatt för T/A
  • Göm tomcontainer ur rollista
  • Uppdaterad hjälptext för "Anlöper hamnstad" för att tydliggöra skillnad mellan hamnstad och ankarplats
  • Uppdaterad länk-text för faktura – från Faktura till Visa avgifter
  • Förbättring av visning/sortering av sökträffar vid fartygssökning
  • Åtgärdat problem med felaktig länk till driftinformation

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon: 0771-40 00 50 eller via e-post: support@mswreportal.se

Angående coronavirus och lotsbeställning

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post enligt nedan.

I dokumenten nedan finns mer information och rutiner gällande covid-19 i samband med lotsning.

Underlåtelse att rapportera sjukdom ombord kommer att anmälas till ansvariga myndigheter för vidare åtgärd.

Kontaktuppgifter till lotsbeställningscentraler

Lotsbeställningscentral Gävle (Gävle samt Luleå lotsområde)

Telefon: 0771-630610
E-post: northcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Södertälje (Oxelösunds Stockholms samt Södertälje lotsområde)

Telefon: 0771-630635
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Malmö (Kalmar samt Malmö lotsområde)

Telefon: 0771-630680
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Göteborg (Göteborgs lotsområde)

Telefon: 0771-630670
E-post: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Marstrand (Marstrands lotsområde)

Telefon: 0771-630650
E-post: westcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Trollhättan (Vänern lotsområde)

Telefon: 0771-630695
E-post: kctrollhattan@sjofartsverket.se

Aktuell driftinformation

Alla nyheter

Inga nyheter eller pressmeddelanden hittades

Senast uppdaterad 2022-02-10