Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

MSW Reportal

The Swedish Maritime Singel Window (MSW Reportal) är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Aktuell driftinformation


2021-05-08 Planerat driftstopp hos Tullverket

Lördagen den 8/5 mellan kl. 10:00-15:00 kommer det vara ett planerat driftstopp hos Tullverkets fartygsklareringstjänst via MSW Reportal. Reservrutin gäller under driftstoppet.

Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50.

 

2021-03-25: Ny uppdatering av MSW 

Den 24/3 uppdaterades MSW Reportal till version 2.3.0, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.

Version 2.3.0

Tillägg av varningar i gränssnittet.

  • Varning visas vid rapportering av avvikande godsmängd jämfört med fartygets storlek i blocket    farledsdeklaration. Både vid låg godsmängd och hög godsmängd.
  • Varning visas om att du är lotspliktig vid rapportering av viss sorts farligt gods.
  • Varning visas om lotsplikt baserat på fartygets längd.

Textförändring i blocket farligt gods.

  • Termen ”Försändelse” ersätts med ”Gods”.
  • Regelverket ”BC” ersätts med ”IMSBC”.
  • Regelverket ”Marpol” ersätts med ”MARPOL Annex 1”.

Fälten ”Finns lastplan ombord” och ”Epost till ansvaring” flyttas upp från avancerat i blocket om farligt gods.

Uppdaterad hjälptext med förtydligande bild vid val av farligt gods.

Vid frågor, kontakta MSW Support via e-post: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50.

 

2021-02-17: Ny uppdatering av MSW

Den 17/2 uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.9, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.

Version 2.2.9

  • Ny förenklad vy med kategorier för rapportering av gods
  • Rättat problem vid val av månad i översikten

Vid frågor, kontakta MSW Support via e-post: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50.

 

2021-01-27: Egen UN Locode för Norvik

Från och med onsdagen den 27 januari har Norvik en egen UN Locode, SENRR (Stockholm Norvik). Tidigare har Norvik angetts via rapportering till Nynäshamn (SENYN). Men anlöp till Norvik rapporteras alltså från och med 27 januari på den egna nya koden.

Vänligen notera att båda koderna (SENRR och SENYN) har samma underliggande hamnar/kajplatser, bordningspunkter och ankringsplatser. När det gäller underliggande hamnar/kajplatser, beror detta på att man som rapportör ska kunna beställa lots mellan Nynäshamn och Norvik i MSW. Observera att om fartyget ska anlöpa både Norvik och Nynäshamn, ska ni inte beställa en förhalning genom MSW utan då ska två separata fartygsanmälningar göras.

Vid frågor går det bra att vända sig till MSW Support på telefon: 0771-40 00 50  eller mailadress: support@mswreportal.se.

 

2020-10-13: Angående coronavirus och lotsbeställning

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post enligt nedan.

Underlåtelse att rapportera sjukdom ombord kommer att anmälas till ansvariga myndigheter för vidare åtgärd.

Lotsbeställningscentral Gävle (Gävle samt Luleå lotsområde)

Telefon: 0771-630610

Epost: northcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Södertälje (Oxelösunds Stockholms samt Södertälje lotsområde)

Telefon: 0771-630635

Epost: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Malmö (Kalmar samt Malmö lotsområde)

Telefon: 0771-630680

Epost: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Göteborg (Göteborgs lotsområde)

Telefon: 0771-630670

Epost: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Marstrand (Marstrands lotsområde)

Telefon: 0771-630650

Epost: westcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Trollhättan (Vänern lotsområde)

Telefon: 0771-630695

Epost: kctrollhattan@sjofartsverket.se 

 

2020-06-15: Information om avsikt med anlöp och lastdeklaration

Det är viktigt rapportera rätt avsikt med anlöp tillsammans med lastdeklaration. För att Tullverket ska få informationen om lastdeklaration måste avsikt med anlöp vara ”Lossa utrikes gods”. När du har gods att deklarera till Tullverket ska avsikt med anlöp vara ”Lossa utrikes gods” och du måste rapportera en lastdeklaration, vilket görs i panelen gods att deklarera. I de fall du väljer avsikt med anlöp ”Lossa inrikes (SE) gods” ska ingen lastdeklaration rapporteras. Om du rapporterar lastdeklaration med fel avsikt med anlöp får Tullverket inte lastdeklarationen.

Senast uppdaterad 2021-03-16