Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Farledsprojekt

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera projekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov.

Fartyg på insegling mot Luleå.
Malmporten

Cirka 90 procent av EU:s egen järnmalmsproduktion kommer från malmfälten i Norrbotten. När Malmporten är verklighet kan fartygen anlöpa dygnet runt, året runt.

Fartyg vid kaj.
Skandiaporten

I projekt Skandiaporten planeras åtgärder för ökad kapacitet och säkerhet i farleden samt förstärkning av Skandiahamnen. Det är Sveriges enda hamn som trafikeras av världens största containerfartyg med direkttrafik på Fjärran Östern.

Foto på fartyg med litet fartyg bredvid.
Mälarprojektet

Södertälje sluss och kanal anpassas till modernt tonnage med bättre framkomlighet i Mälaren till hamnarna i Västerås och Köping. Trafikverket färdigställer projektet medan Sjöfartsverket bidrar med nautisk kompetens.

Bild på fartyg vid en fyr
Landsortsfarleden

Farledsutredning för att öka kapacitet, tillgänglighet och säkerhet i farleden mellan Södertälje och Landsort.

Fartyg som slussas i Trollhätte kanal.
Slussar i Trollhätte kanal

För att säkra Vänersjöfartens framtid planerar Trafikverket i samarbete med Sjöfartsverket att bygga nya slussar i Trollhätte kanal, vid Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg.

Foto från ovan med hamn och fartyg.
Ystad farled och hamn

Ystad hamn planerar bland annat nya kajer och muddring. Sjöfartsverket avser att i anslutning till hamnens projekt att genomföra en kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärd i farleden in till Ystad.

Bild på färja i havet.
Karlskrona

Färjetrafiken mellan Polen och Karlskrona ökar, men inseglingen till Karlskrona är inte optimal. Sjöfartsverket planerar för ökad säkerhet och tillgänglighet i farleden genom muddring och breddning.

Tankfartyg passerar Hjulstabron.
Mälarfarlederna

Farlederna till Mälarhamnarna Västerås och Köping ska muddras för ökat djupgående. Både säkerhet och framkomligt uppgraderas.

Hamnen från ovan, ett fartyg är i mitten av bilden.
Umeå Hamn

Umeå Hamn är i en expansiv fas med stora investeringar som görs för att anpassa hamnen till ökande godsmängder.

Senast uppdaterad 2023-04-28