Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets tjänster

Affärsnytta och samhällsnytta. Båda ryms i vårt erbjudande.

Lotsning

Sjöfartsverket tillhandahåller lotsning och biträde av lots till fartyg inom svenskt sjöterritorium.

Sjötrafiktjänster

Tjänsterna utgör ett nautisk beslutsstöd ombord i anlöpande fartyg.

Anlöpstjänster

Tjänster knutna till fartygsanlöp, bland annat MSW Reportal, lotsbeställningar, farledsdeklarationer och Lotsinfo.

Sjökort

Kartvisare, försäljningsställen för sjökort, gällande utgåvor och tillverkning av sjökort.

Isbrytning

Vi ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Aktuella isrestriktioner, isklasser och krav.

Sjömätning

Sjöfartsverket har stor kompetens och en lång erfarenhet att sjömäta svenska vatten. Vi sjömäter både för att höja sjösäkerheten och för externa uppdrag.

Sjömansservice

En aktiv och meningsfull fritid för sjöfolk.

Kanaler, slussar och broar

Öppningstider och information för kanaler, slussar och broar.

Helikopterunderhåll

SMA Maintenance AB levererar tekniska underhållstjänster av primärt helikoptrar inom segmentet samhällsnyttigt flyg.

Transport och farledsservice

Transporttjänster i områden med begränsat utbud av service. Gäller både person- och godstransporter.

Havsgränser

Sjöfartsverket har till uppgift att redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning.

Säker båtsommar

Läs våra tips hur du garanterar en olycksfri sommar.

Senast uppdaterad 2023-10-11