Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

"Nya isbrytare säkrar Norrlandsinvesteringar"

Nyhet 2022-06-13

Sjöfartsverket får beställa två nya isbrytare. Det står klart när regeringen i dag presenterade investeringarna i nationell plan. - Ett mycket glädjande besked som säkrar godstransporterna i norra Sverige över lång tid framöver, säger Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket.

Den nya isbrytaren har fått sin design.
Aker Arctics design av nya isbrytare Fotograf/Källa: Aker Arctic

I nationell plan finns det med finansiering för två nya isbrytare för en kostnad av 3 440 miljoner kronor. När dessa tagits i operativ drift kommer även möjligheten att investera i en tredje isbrytare, om behovet finns för att täcka en väl fungerande isbrytningsservice.

Viktig förutsättning

- Beskedet från regeringen i dag är mycket positivt. Moderna isbrytare är en förutsättning för att de enorma satsningarna på industrin i Norrland ska nå full effekt, säger Katarina Norén, generaldirektör.

Nuvarande isbrytare i Atleklassen byggdes på 1970-talet och har passerat sin tekniska livslängd. För att näringslivet ska klara av att transportera gods till Norrlands hamnar året om krävs en fungerande isbrytning.

Dagens isbrytare kan endast bryta en ränna på 24 meter. Alla fartyg som är bredare än så behöver alltså assistans av två isbrytare. Framtida generationers isbrytare ska kunna bryta en ränna på upp till 32 meter. När handelsfartygen ökar i storlek kommer i framtiden en isbrytare klara av att assistera dem.

För att nå klimatmålen behöver kommande isbrytare anpassas till en framtid med fossilfria bränslen. Bränslevalet är dock ännu inte gjort, men förutsättningarna kommer att finnas för att möta framtidens krav.

Designen klar

- Designen av nästa generations isbrytare är redan klar. Nästa steg är att nu påbörja upphandlingen, vilket vi är redo för, fortsätter Katarina Norén.

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.