Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket kan muddra farleden in till Ystad Hamn

Nyhet 2021-05-12
Ystad hamn från ovan.
Bilden visar ett montage av nuvarande Ystad Hamn och den nyanlagda vågbrytaren om 1,6 kilometer. Foto: Ystad Hamn

Mark och miljödomstolen i Växjö har gett klartecken för Sjöfartsverket att bredda och fördjupa farleden in till Ystad hamn. Därefter kan större fartyg trafikera hamnen. –Ett mycket glädjande besked, säger Karin Selander, Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket har tidigare ansökt om att muddra farleden utanför hamnen ned till ett djup av 9,5 meter.  Muddermassorna, maximalt 71400 kubikmeter, ska läggas på ett område väster om farleden. Det är farleden söder om hamnen som ska breddas och fördjupas.

- Domen vinner laga kraft den 17 maj och ingenting tyder på att överklagan görs, förklarar Karin Selander, chef för enheten Maritim Utredning Farled, Sjöfartsverket.

- Nästa steg för oss blir att gå ut med ett förfrågningsunderlag om kommande muddring av farleden. Muddringen planeras till hösten 2022 och vi beräknar att arbetet avslutas under året, fortsätter Karin Selander.

Fartygen allt större

Fartygen  blir allt större och för att kunna möta behoven måste hamnen kunna erbjuda rederierna  två nya färjelägen om vardera  250-meters längd samt ett större djupgående. Hamnens kostnad för sin satsning beräknas till cirka 1 miljard kronor totalt. EU bidrar genom delfinansiering med cirka 250 miljoner kronor och färdigställande med godkänd besiktning gjordes i januari 2021. 

En ny vågbrytare om 1600 meters längd har därför byggts i sydligt läge. Den nuvarande västra vågbrytaren har förlängts med 450 meter och båda två har en höjd om fyra meter ovan vattenytan, för att kunna stå emot stormarna ännu bättre. Sammanlagt har 671 000 ton sten använts till vågbrytarna och hamninloppet har breddats för säkrare navigering.

- Det är nu säcken knyts ihop i och med  att farleden får samma djup som vi har i hamnen. Hamnjobbet är avslutat och godkänt. Ett av rederierna trafikerar redan de nya färjelägena. Det här ger oss bättre möjligheter att ta emot ännu större fartyg än vi kunde klara av tidigare, säger Andreas Malmström, projektledare Ystad Hamn.

Ystad hamn är en av landets största utifrån antalet anlöp och den är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn med daglig trafik till Bornholm och Polen.  EU har vidare bidragit med 12 miljoner kronor  som fördelas mellan hamnen, ägaren Ystad kommun och Sjöfartsverket. Pengarna ska bland annat gå till säkerhetssystem för kameror och grindar, ett nytt IT-system, och till delfinansiering av Sjöfartsverkets muddring.