Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Logotyp

Logotypen får användas i svart, i profilfärgen cyan eller vit mot färgad bakgrund. Placera alltid symbolen fri från text, andra märken eller i övrigt störande inslag. Avståndet ska vara minst hälften av märkets höjd.

Sjöfartsverkets logotyp får aldrig användas på ett sådant sätt att det kan tolkas som att Sjöfartsverket sponsrar eller på annat sätt stödjer en enskild produkt eller företag.

Kontakta Kommunikationsavdelningen om du behöver vår logotyp: info@sjofartsverket.se.

Sjöfartsverkets logotyp
Sjöfartsverkets logotyp på engelska

Senast uppdaterad 2021-01-27