Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Stabila godsmängder 2022

Nyhet 2023-01-25
Ett lastfartyg  med containrar anlöper Göteborgs hamn
Lastfartyg anlöper Göteborgs hamn

Trots skenande bränslepriser, hög inflation och krig i Europa står sjöfarten stabilt när det gäller godsleveranser till och från de svenska hamnarna. Även passagerartrafiken har återhämtat sig efter nedgången till följd av pandemin. Två hamnar toppar Sjöfartsverkets statistik för sjöfarten 2022.

Efter en kraftig nedgång på grund av pandemin ser Sjöfartsverket att trenden är uppåtgående när det gäller passagerartrafiken.

- Passagerartrafiken har börjat öka igen de senaste två åren och börjar nu närma sig de nivåer vi såg innan pandemin. Det är färjetrafiken som står för den största delen av ökningen, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.

Sett till antal överstiger fjolårets kryssningar 2019 års volym. Men antalet passagerare på kryssningar är ännu inte tillbaka på samma nivåer.  Detta skulle kunna vara en konsekvens av att färre turister utanför Europa väljer kryssningar i Sveriges närområde efter Rysslands invasion av Ukraina.

Stabila godsmängder trots omvärldshändelser

De senaste åren har sjöfarten utsatts för prövningar. Containerbrist efter pandeminedstängningar av kinesiska hamnar, försenade leveranser efter stopp i Suezkanalen, krig i Ukraina med sanktioner mot Ryssland, brist på bemanning och drivmedelspriser som vissa dagar varit uppe på nivåer som motsvarar det tredubbla än för ett år sedan. Trots detta visar Sjöfartsverkets siffror att godsvolymerna varit stabila, med endast små förändringar, från 2008 och framåt.

- Sammantaget över åren ser vi tydligt att viljan att använda sjöfart inte påverkas. Nio av tio varor går via sjöfart till och från Sverige och det är glädjande att leveransen av basvaror fungerar så väl trots allt, säger Niclas Härenstam

Flest passagerare i Helsingborg och mest gods i Göteborg

Det totala antalet anlöp ökade något under 2022, från 71 264 året innan till 75 083. Mest trafikerad bland Sveriges hamnar var Helsingborg, följt av Göteborg, Trelleborg och Ystad. Störst antal passagerare hade Helsingborgs hamn, följt av Stockholm, Ystad och Strömstad. När det gäller gods är det i Göteborg som störst mängd lastas och lossas, därefter Brofjorden, Trelleborg och Helsingborg.

Mest trafikerade hamnarna i Sverige

Plats Hamnstad Antal anlöp
1 Helsingborg* 25 310
2 Göteborg 5 746
3 Trelleborg 5 198
4 Ystad 4 079
5 Stockholm 2 984
6 Kapellskär 2 107
7 Strömstad 1 776
8 Malmö 1 765
9 Visby 1 742
10 Nynäshamn 1 673
11 Halmstad 1 164
12 Karlskrona 1 104
13 Karlshamn 1 033
14 Brofjorden 986
15 Norvik 955
16 Grisslehamn 917
17 Hässelbyverket/Stockholm 917
18 Norrköping 883
19 Slite 876
20 Holmsund 841

 

Hamnar med flest passagerare i Sverige 2022

Plats Hamnstad Antal passagerare
1 Helsingborg* 5 167 816
2 Stockholm 4 909 242
3 Ystad 2 352 024
4 Strömstad 1 354 770
5 Göteborg 1 318 234
6 Visby 1 236 187
7 Trelleborg 929 163
8 Nynäshamn 864 439
9 Kapellskär 793 519
10 Grisslehamn 787 934
11 Karlskrona 471 674
12 Holmsund 267 694
13 Oskarshamn 205 077
14 Norvik 190 508
15 Malmö 114 336
16 Karlshamn 106 368
17 Halmstad 69 375
18 Västervik 28 188
19 Härnösand 10 038
20 Visby ankarplats 2 684

 

Hamnar med störst mängd gods i Sverige 

Plats Hamnstad Godsvikt, ton (netto)
1 Göteborg 38 718 128
2 Brofjorden 17 267 729
3 Trelleborg 13 267 543
4 Helsingborg 9 095 579
5 Luleå 7 242 385
6 Malmö 5 379 728
7 Karlshamn 3 915 592
8 Gävle 3 316 724
9 Oxelösund 3 280 000
10 Ystad 3 102 505
11 Norrköping 3 015 333
12 Slite 3 006 813
13 Kapellskär 2 896 023
14 Stenungsund 2 790 114
15 Stockholm 2 700 433
16 Nynäshamn 2 576 293
17 Halmstad 2 191 979
18 Karlskrona 1 931 207
19 Husum 1 884 109
20 Hässelbyverket/Stockholm 1 819 799

Statistiken är baserad på inkomna farledsdeklarationer till Sjöfartsverket för avgiftspliktiga fartyg med storlek 300 bruttoton eller större som lastat/lossat gods eller passagerare i Sverige.

*Forsea driver färjelinje mellan Helsingborg-Helsingör och står för en stor del av trafikmängden.