Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Om Sjöfartsverket

Sjöfartsverket erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Det här är Sjöfartsverket

Vi utgår från ett hållbart synsätt på människa, miljö och affärsmässighet.

Sjöfartsverket och NATO

Här har vi samlat information om hur Sveriges inträde i NATO påverkar Sjöfartsverket.

Nyheter, press & reportage

Vi vill öka kunskapen om Sjöfartsverket genom att aktivt och på ett öppet sätt försöka ge en tydlig bild av verksamheten.

Sjörapporten

Sjörapporten är en tidning som främst vänder sig till Sjöfartsverkets kunder, andra intressenter och verkets medarbetare.

Rapporter och remissvar

Svar som Sjöfartsverket ger på rapporter och remisser.

Lagrum

En systematisk förteckning och en årsförteckning över Sjöfartsverkets gällande föreskrifter och allmänna råd.

Krisberedskap

Sjöfartsverket är en av flera beredskapsmyndigheter i Sverige. Att vara beredskapsmyndighet innebär att Sjöfartsverket ska ha en god förmåga att hantera kriser och bedriva myndighetens uppgifter även vid höjd beredskap.

Inköp och upphandlingar

Sjöfartsverket är ett statligt affärsverk och omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) baserat på europeisk lagstiftning.

Etisk kod och visslarsystem

Sjöfartsverkets etiska kod och vårt visslarsystem.

Kontakta oss

Telefonnummer, postadresser och mejladresser till vår verksamhet.

Visningsfyrar

Varje sommar besöker drygt 50 000 semesterfirare någon av Sjöfartsverkets visningsfyrar.

Bilder, logotyper och media

Sjöfartsverkets grafiska profil, logotyp, bilder och annan media.

Historiska fyrar och kulturfastigheter

Sjöfartsverket har fastigheter i unika miljöer längs hela Sveriges kust och vid våra stora sjöar.

Aktuella frågor

På Sveriges vackraste arbetsplats hanterar vi stort som smått.

Havsbaserad vindkraft

Just nu planeras havsbaserad vindkraft för fullt runt om i Sverige.

Senast uppdaterad 2024-02-28