Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Havsbaserad vindkraft

Just nu planeras havsbaserad vindkraft för fullt runt om i Sverige. För att vindkraft till havs inte ska bli ett hinder för sjöfarten måste den utformas med hänsyn till sjöfartens villkor.

Kunskapsunderlag havsbaserad vindkraft och sjöfart

Vi på Sjöfartsverket vill ge fördjupad information till vindkraftsentreprenörer, myndigheter och andra intressenter kring sjöfartens förutsättningar.

Kunskapsunderlaget disponeras genom att ge en bild av de lagar och regelverk som är styrande, samt en kort beskrivning av myndigheter och organisationer som har del i sjöfartens utformning.

Bild på havsbaserad vindkraft ovanifrån
Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens rekommendationer

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen vill med dessa rekommendationer belysa vad som bör ingå vid projektering och i en maritim riskanalys för vindkraftsetablering i svenska farvatten.

Fartyg på väg mot Luleå hamn
Energimyndigheten presenterar sin rapport

Just nu planeras havsbaserad vindkraft för fullt runt om i Sverige och hos Sjöfartsverket pågår ett intensivt arbete med att bedöma ansökningar utifrån sjöfartens perspektiv.

Senast uppdaterad 2023-10-18