Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Åtgärder mot vattenförorening från fartyg - utsläpp och utflöde

Åtgärder mot vattenförorening från fartyg - utsläpp och utflöde.

Grundförfattning

Beskrivning

1983:62

Föreskrifter till förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall med mera från fartyg

2001:12

Mottagning av avfall från fartyg

Ändringsföreskrifter:
2008:46 - 1 kap. 4 §, 6 kap. 9 § samt 7 kap. 2 och 3 §§

2001:13

Mottagning av avfall från fritidsbåtar

Senast uppdaterad 2023-09-28