Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Säkerheten på fartyg - åligganden för redare, befälhavare med flera till tryggande av säkerhet

Utredning av olyckor med mera.

Grundförfattning

Beskrivning

2017:5

Upphävande av föreskrifter om rapportering av sjöolyckor och anmälan om sjöförklaring (TSFS 2016:129)

Senast uppdaterad 2023-09-28