Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Säkerheten på fartyg - passagerartrafik

Säkerheten på fartyg - passagerartrafik.

Grundförfattning

Beskrivning

1992:10

Upphävd genom 2004:25 men gäller fortfarande genom övergångsbestämmelser för vissa fartyg.

Handikappanpassning av passagerarfartyg

2004:25

Anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder

2014:22 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:11 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

Senast uppdaterad 2023-09-28