Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsskydd och hamnskydd - allmänt

Sjöfartsskydd och hamnskydd - allmänt.

Grundförfattning

Beskrivning

2004:13

Sjöfartsskydd

Ändringsföreskrifter:
2005:3 - 35§
2008:95 - författningsrubrik, 5, 11, 14, 16, 19, 21–25, 27, 29, 31, 33 och 35 §§, ny paragraf-36 §, ny rubrik närmast före 36 §
2011:6 - 26§
2015:3 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

2007:1

Hamnskydd

Ändringsföreskrifter:
2008:74 - 4, 9, 12, 17, 21, 28, 30, 34, 37 och 39 §§

Senast uppdaterad 2023-09-28