Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjötrafiken - isbrytning

Sjötrafiken - isbrytning.

Grundförfattning

Beskrivning

1986:14

Upphävd, gäller dock i vissa delar genom övergångs-bestämmelse i TSFS 2009:111

Föreskrifter om finsk-svensk isklass avseende maskineffekt

Ändringsföreskrifter:
2003:4 - Upph

2014:6

Taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning

Upphörde att gälla från och med den 1 januari 2022

2011:1

Statens isbrytarverksamhet

Ändringsföreskrift:
2015:4 - Träder ikraft 1 december 2015
2015:4 - Rättelse

Upphörde att gälla från och med den 1 januari 2022

2021:2

Sjöfartsverkets föreskrifter om statens isbrytningsverksamhet

Träder i kraft den 1 januari 2022

2021:3

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning

Träder i kraft den 1 januari 2022

Senast uppdaterad 2023-09-28