Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Antal passagerare viker nedåt med lågkonjunkturen

Nyhet 2023-10-31
Fartyg på havet

Lågkonjunkturen syns i Sjöfartsverkets statistik över gods och passagerare. Antalet passagerare till svenska hamnar minskade med drygt fem procent under tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period föregående år. Även godsvolymerna ligger på en lägre nivå än förra året.

Under det tredje kvartalet 2023 reste drygt åtta miljoner passagerare till eller från svenska hamnar. Det är en minskning med drygt fem procent jämfört med tredje kvartalet 2022. Minskningen är ett trendbrott, efter en betydande ökning av passagerartrafiken under årets första sex månader. Sammantaget har passagerartrafiken hittills i år ökat med två procent jämfört med förra året.

Antalet kryssningsfartyg som anlöpte svenska hamnar minskade med 32 procent under det tredje kvartalet, jämfört med samma period förra året, med stora minskningar i Stockholm, Visby och Karlskrona. Något som slår mot besöksnäringen.

– Framför allt drar sig amerikanska kryssningspassagerare att välja Östersjön som läget ser ut. Över lag ser vi en nedåtgående trend för passagerartrafiken beroende på lågkonjunkturen, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.


Minskning av kryssningspassagerare

Mot strömmen går hamnarna Grisslehamn, Trelleborg och Oskarshamn där passagerarna istället ökar.

Godsvolymerna i de svenska hamnarna minskade med fyra procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året, en minskning som legat relativt stabil under året. Totalt lastades och lossades drygt 37 miljoner ton gods under det tredje kvartalet 2023, vilket är en minskning med cirka 1,6 miljoner ton jämfört med samma period förra året.

– Eftersom nio av tio varor av Sveriges import och export någon gång går via sjöfart är godsvolymerna en bra temperaturmätare på konjunkturläget, säger Niclas Härenstam.

Om Sjöfartsverkets statistik

Informationen är baserad på inkomna farledsdeklarationer till Sjöfartsverket för avgiftspliktiga fartyg med storlek 300 GT, bruttodräktighet (kubikmeter innesluten volym) eller större som lastat eller lossat passagerare eller gods i Sverige enligt Sjöfartsverkets avgiftsmodell.

Sjöfartsverkets statistik är indelad efter hamnstäder enligt LOCODE, FN:s kod för handels- och transportplatser, ett geografiskt kodningssystem som utvecklats och underhålls av FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).

Nedan redovisas de tio största hamnarna i Sverige för gods- respektive passagerartrafik.

 

Totalt antal passagerare in- och utrikes: Sveriges 10 största hamnar (1000-tal)

  2023 juli - sep 2022 juli - sep Förändring (%)
SEHEL - Helsingborg 1 869 1 968 - 5 %
SESTO - Stockholm 1 700 1 856 - 8 %
SEVBY - Visby 1 008 1 119 - 10 %
SEYST - Ystad 875 975 - 10 %
SENYN - Nynäshamn 669 708 - 5,5 %
SEGOT - Göteborg 630 620 1,5 %
SETRG - Trelleborg 530  454 17 %
SESMD - Strömstad 467 524 - 11 %
SEGRH - Grisslehamn 417 310 35 %
SEOSK - Oskarshamn 225 207 8 %

 

Godsvikt, netto: Sveriges 10 största hamnar (1000 ton)

  2023 juli - sep 2022 juli - sep Förändring (%)
SEGOT - Göteborg  8 555 9 688 -12 %
SEBRO - Brofjorden 4 929 3 260 51 %
SETRG - Trelleborg 2 793 3 090 - 10%
SELLA - Luleå 2 178 2 219 - 2 %
SEHEL - Helsingborg 1 916 2 281 - 16%
SEMMA - Malmö 1 549 1 623 - 5 %
SEGVX - Gävle 1 030 953 8 %
SENRK - Norrköping 1 014 1 024 - 1 %
SEOXE - Oxelösund 1 003 1 129 - 11 %
SEKAN - Karlshamn 914 1 029 - 11 %