Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Årsredovisning 2023 – ett ekonomiskt utmanande år

Nyhet 2024-03-12
BIld på Oden som bryter is en disig vinterdag

2023 var ett ekonomiskt utmanande år med stigande priser, färre anlöp och mindre godsvolymer. Trots detta har vi levererat bra mot uppsatta mål och åstadkommit mycket runt om i verksamheten.

– Verksamheten fungerar bra. Även om den ekonomiska situationen är utmanande har vi nått de uppsatta målen och löften. Farlederna är underhållna och säkra, isbrytningen och lotsningen fungerar väl, sjömätningen löper på bra och vi undsätter människor i nöd. Dagligen gör Sjöfartsverkets medarbetare stora insatser för samhället, både operativt och i andra funktioner. Vi fortsätter med de viktiga samhällsuppdragen och har en avgörande roll i dessa osäkra tider, säger Joel Smith, tillförordnad Generaldirektör.

Sjöfartsverkets ekonomiska resultat

Oron i världsekonomin har fortsatt att påverka Sjöfartsverkets ekonomi. Rådande lågkonjunktur, omvärldsläge och hög inflation påverkar såväl priser som anlöp och godsvolymer. Både antal anlöp och godsvolymer var lägre under 2023 än föregående år, vilket påverkar oss i form av lägre intäkter från sjöfartsavgifter. Detta i kombination med minskade anslag och kraftig indexering av pensionsskulden gör att det ekonomiska resultatet är betydligt sämre än föregående år. – Sjöfartsverket har väldigt små möjligheter att på kort sikt parera det ekonomiska utfallet för de förändrade finansiella förutsättningar som omvärldspåverkande faktorer medför. 

Redan när vi antog budgeten visste vi att 2023 skulle vara ett ekonomiskt utmanade år. Årets resultat blev faktiskt lite bättre än vad vi hade förväntat oss i budgeten, vilket är oerhört positivt när vi vet att vi har några tuffa ekonomiska år framför oss säger Kajsa Bellinger, ekonomichef.

Porträtt på Kajsa Bellinger som pratar om årsredovisningen 2023
Kajsa Bellinger, ekonomichef.

Sjöfartsverkets årsredovisningar

Rekommenderad läsning

Bild på kryssningsfartyget Cinderella

Färjetrafiken ökar kraftigt

Sjöfartsverkets statistik för våren 2023 visar att antalet passagerare till svenska hamnar ökade kraftigt i jämförelse med samma period året innan.

Ökning upp till 27%