Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Återhämtningen av passagerartrafiken fortsätter

Nyhet 2023-07-20
Bild på färja som anlöper till Ystad hamn

När Sjöfartsverket presenterar statistik för sjöfartens första halvår 2023 är det ca tio procent fler resenärer än föregående år, men fortfarande ca 20 procent färre jämfört med före pandemin (2019). Godsvolymerna håller i sig men omfördelas i landet.

Under första halvåret har drygt nio miljoner passagerare åkt till eller från svenska hamnar. Det är en uppgång på tio procent jämfört med föregående år. Den största ökningen, bland de tio hamnar med flest antal passagerare, har skett i Helsingborg och Stockholm.

Under motsvarande period 2019, vilket är det senaste normalåret innan pandemin och Rysslands invasion av Ukraina, var antalet 11,5 miljoner passagerare vilket visar att återhämtningen går sakta.

– Återhämtningen från pandemin fortsätter och antalet passagerare ökar. Samtidigt finns det fortfarande en oro för säkerhetsläget i Östersjön, säger Jonas Franzen, tjänsteförättande kommunikationsdirektör.

Godsvolymerna i de svenska hamnarna fluktuerar något men har legat relativt stabilt de senaste åren. Sammanlagt lastades och lossades närmare 80 miljoner ton gods till Sverige under det första halvåret 2023. Det är en minskning med knappt fem procent jämfört med föregående år. För de tio största hamnarna som hanterat gods i Sverige är det Norrköping som ökar mest i volym samtidigt som Göteborg är den hamn som minskar mest. Statistiken visar att flera av de hamnar som ökar mest i godsvolymer ligger i norra Sverige.

– Lågkonjunkturen har förmodligen börjat visa sig även i godstrafiken. Vi får komma ihåg att 90 procent av Sveriges import och export går via sjöfarten. Samtidigt sker stora investeringar i Norrland vilket leder till mer godstransporter, vilket nu syns i statistiken, fortsätter Jonas Franzen, tjänsteförättande kommunikationsdirektör.

Om Sjöfartsverkets statistik

Informationen är baserad på inkomna farledsdeklarationer till Sjöfartsverket för avgiftspliktiga fartyg med storlek 300 GT eller större som lastat eller lossat passagerare eller gods i Sverige enligt Sjöfartsverkets avgiftsmodell.

Sjöfartsverkets statistik är indelad efter hamnstäder enligt LOCODE, FN:s kod för handels- och transportplatser, ett geografiskt kodningssystem som utvecklats och underhålls av FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).

Nedan redovisas de tio största hamnarna i Sverige för gods- respektive passagerartrafik. För information om lokala hamnar vänligen kontakta Sjöfartsverket på info@sjofartsverket.se eller 0771-40 90 09.

Totalt antal passagerare in- och utrikes – Sveriges 10 största hamnar (1 000-tal)

Hamnstad Antal passagerare 2023 Antal passagerare 2022 Förändring (antal) Förändring (procent)
SEHEL - Helsingborg 2 365 2 157 208 10%
SESTO - Stockholm 2 187 2 008 179 9%
SEYST - Ystad 950 972 -22 -2%
SEVBY - Visby 775 779 -4 ≈0%
SEGOT - Göteborg 599 466 132 28%
SENYN - Nynäshamn 542 592 -50 -8%
SESMD - Strömstad 542 498 44 9%
SEGRH - Grisslehamn 461 308 154 50%
SETRG - Trelleborg 387 334 53 16%
SEKPS - Kapellskär 256 221 35 16%

 

Totalt antal passagerare in- och utrikes – hela Sverige

Statistik över antal passagerare in- och utrikes

Godsvikt, netto – Sveriges 10 största godshamnar (1 000 ton)

Hamnstad 2023 jan-jun 2022 jan-jun Förändring (antal) Förändring (procent)
SEGOT - Göteborg 17 838 19 512 -1 674 -9%
SEBRO - Brofjorden 9 719 9 872 -154 -2%
SETRG - Trelleborg 6 627 6 829 -202 -3%
SEHEL - Helsingborg 4 257 4 863 -606 -12%
SELLA - Luleå 3 542 3 450 92 3%
SEMMA - Malmö 3 079 3 238 -159 -5%
SEOXE - Oxelösund 2 357 2 723 -366 -13%
SEGVX - Gävle 1 947 1 819 129 7%
SENRK - Norrköping 1 940 1 712 228 13%
SEKAN - Karlshamn 1 849 2 038 -193 -9%

 

Godsvikt, netto – hela Sverige (1 000 ton)

Godsvikt, netto – hela Sverige (1 000 ton)

Rekommenderad läsning

Bild på kryssningsfartyget Cinderella

Färjetrafiken ökar kraftigt

Sjöfartsverkets statistik för våren 2023 visar att antalet passagerare till svenska hamnar ökade kraftigt i jämförelse med samma period året innan.

Ökning upp till 27%