Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Information om Aurora 23

Nyhet 2023-04-21
Fartyg på väg mot Göteborgs hamn

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 genomförs den militära övningen Aurora 23. Övningen är en av de största i Sverige på många år.

26.000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militärer från 14 andra länder övar tillsammans. Övningen syns i hela Sverige men främst i de södra delarna av landet och på Gotland. Den militära närvaron – med såväl svenska som utländska förband och fordon – kommer att vara märkbar både till havs och på marken.

Information till sjöfarten

Försvarsmakten informerar om övningen och i vilka områden som övningen pågår på sin webbplats: Försvarsmaktens övningar ser du här!

Under övningen pågår skjutövningar vid flera skjutfält som är markerade i sjökorten. Upplysningar om när skjutningar pågår anges i notiser i Underrättelser för sjöfarande (Ufs). Ufs-notiserna publiceras löpande på Sjöfartsverkets webbplats och samlas även i ett PDF-häfte som utkommer en gång per vecka.

Ufs-häftet finns på denna webbplats!
Ufs-notiser om skjutövningar finns på denna webbplats!

Notiser om skjutövningar kan även ses på Sjöfartsverkets kartvisare: Se notiser här!

Klicka på rubriken ”Ufs P- och T-notis” i vänstermarginalen.


I vissa situationer kan information om övningen även skickas ut som navigationsvarningar. Navigationsvarningar distribueras via VHF och/eller NAVTEX, samt MF-telefoni (gränsvåg). Gällande navigationsvarningar samlas på denna sida! 

I Sverige finns tio VTS-områden. Inom VTS-områdena får sjöfarten information om lokala förhållanden som kan påverka framkomligheten.
Kontaktinformation till VTS-centralerna finns på denna webbplats! 

Övningsmoment vid kusten och till havs

OXELÖSUND

27 april – 10 maj: Stridsbåtar kommer vara verksamma utmed hela kuststräckan. Viss koncentration till Oxelösund.
27 april – 10 maj: Stridsbåtar kommer vara verksamma i skärgården utmed hela kuststräckan, framförallt i och kring ordinarie övningsområden.

LYSEKIL

27 april – 10 maj: Örlogsfartyg och stridsbåtar kommer vara verksamma i kustbandet. Helikopterrörelser kan förekomma.


GOTLAND

Under vecka 17 till 19 genomförs en rad olika övningsmoment på och kring Gotland; på marken, i luften och på havet. Under vecka 18 och 19 deltar brittiska och polska amfibieförband.

GÖTEBORG

27 april – 10 maj: Örlogsfartyg och stridsbåtar kommer vara verksamma i kustbandet. Helikopterrörelser kan förekomma.
22 april – 30 april: Hemvärnsförband genomför övningsverksamhet, både på land och till sjöss.

 

Information från Göteborgs Hamn: Aurora 23 – stor militärövning i och kring Göteborgs hamn (goteborgshamn.se)

Radiosänt mobiliseringsmeddelande

För att på ett realistiskt sätt öva mobilisering kommer den 24 april ett mobiliseringsmeddelande att sändas ut i radio i samband med starten av Aurora 23. Meddelandet kommer att sändas via Sveriges Radio P4 över hela landet, ungefär som ett meddelande från Trafikredaktionen.

Bild på lotsbåt med moln i bakgrunden

Sjö- och flygräddning

Sjöfartsverket ansvarar för statlig sjö- och flygräddningstjänst inom svensk räddningsregion.

Sjöfartsverkets räddningsorgan