Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kraftig ökning av passagerartrafiken till svenska hamnar

Nyhet 2023-04-25
Bild på Cinderella färja

Sjöfartsverkets statistik för årets första tre månader visar att antalet passagerare till svenska hamnar ökade kraftigt i jämförelse med samma period året innan. Godsvolymerna å sin sida minskade något, framför allt under mars månad.

Passagerartrafiken till sjöss ökade med närmare 27 procent under januari, februari och mars i år jämfört med förra året. Ökningen skedde i januari och februari och störst ökning har Stockholms hamnar (Kapellskär, Grisslehamn, Norvik, Stockholm), Halmstad, Umeå (Holmsund), Strömstad och Karlshamn haft.

– Det vi ser är en fortsatt återhämtning efter pandemin. Det är en kraftig ökning jämfört med 2022, även om passagerarantalet totalt under första kvartalet ännu inte är  uppe i samma nivåer som 2019, som får anses vara ett normalår för passagerartrafiken till sjöss, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.

Det är färjetrafiken som står för den stora ökningen.
 
– Det ligger nära till hands att en förklaring skulle kunna ligga i det ekonomiska läget där många familjer nu rör sig med en tunnare plånbok. Att resa med färja är ett utmärkt alternativ till andra sätt att resa som många gånger är dyrare, säger Niclas Härenstam.

I år syns en något tydligare nedgång för godsvolymerna, som sjönk med tre procent under kvartalet. Januari och februari månad var godsmängderna relativt stabila, medan mars månad stod för en nedgång på nästan sex procent. Om trenden fortsätter att vara nedåtgående kan det vara ett tydligt tecken på att lågkonjunkturen nu börjar märkas även för sjöfarten.

– Normalt finns det en viss variation och regionala skillnader. Det är ingen uppseendeväckande stor nedgång vi ser och det återstår att se om det är början på en nedåtgående trend eller om det är tillfälligt, säger Niclas Härenstam.

Om Sjöfartsverkets statistik

Informationen är baserad på inkomna farledsdeklarationer till Sjöfartsverket för avgiftspliktiga fartyg med storlek 300 GT eller större som lastat eller lossat passagerare eller gods i Sverige enligt Sjöfartsverkets avgiftsmodell.

Sjöfartsverkets statistik är indelad efter hamnstäder enligt LOCODE, FN:s kod för handels- och transportplatser, ett geografiskt kodningssystem som utvecklats och underhålls av FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).

Totalt antal passagerare in- och utrikes

 

Hamnstad 2022 jan-mar 2023 jan-mar Procentuell förändring
SEHEL - Helsingborg 787 534 915 695 16,3%
SESTO - Stockholm 546 706 798 146 46,0%
SEYST - Ystad 284 213 290 767 2,3%
SESMD - Strömstad 143 099 202 087 41,2%
SEGOT - Göteborg 139 125 185 695 33,5%
SEVBY - Visby 175 218 167 930 -4,2%
SENYN - Nynäshamn 168 830 155 822 -7,7%
SEGRH - Grisslehamn 81 175 147 576 81,8%
SEKPS - Kapellskär 60 030 145 045 141,6%
SETRG - Trelleborg 98 529 108 301 9,9%
SEKAA - Karlskrona 55 367 61 996 12,0%
SEHLD - Holmsund 29 959 44 684 49,2%
SENRR - Norvik 25 242 42 030 66,5%
SEOSK - Oskarshamn 32 326 30 418 -5,9%
SEKAN - Karlshamn 15 854 22 384 41,2%
SEMMA - Malmö 12 898 9 552 -25,9%
SELLA - Luleå 602 0 -100,0%

Godsvikt, netto

Hamnstad 2022 jan-mar 2023 jan-mar Procentuell förändring
SEGOT - Göteborg 9 646 518 8 802 881 -8,7%
SEBRO - Brofjorden 4 915 280 5 003 464 1,8%
SETRG - Trelleborg 3 406 000 3 356 238 -1,5%
SEHEL - Helsingborg 2 448 387 2 199 071 -10,2%
SELLA - Luleå 1 736 627 1 757 534 1,2%
SEMMA - Malmö 1 594 609 1 507 859 -5,4%
SEOXE - Oxelösund 1 546 573 1 441 624 -6,8%
SENRK - Norrköping  859 261  961 402 11,9%
SESTE - Stenungsund  578 911  950 188 64,1%
SEGVX - Gävle  861 859  937 610 8,8%
SEKAN - Karlshamn 1 017 721  908 375 -10,7%
SESTO - Stockholm 1 121 247  857 367 -23,5%
SEKPS - Kapellskär  765 430  740 565 -3,2%
SESLI - Slite  741 034  708 627 -4,4%
SEYST - Ystad  742 150  671 160 -9,6%
SENYN - Nynäshamn  662 295  630 912 -4,7%
SEHAD - Halmstad  574 953  515 766 -10,3%
SEKAA - Karlskrona  518 439  499 115 -3,7%
SEHLD - Holmsund  451 895  468 653 3,7%
SEVST - Västerås  461 153  438 773 -4,9%
Fartyg anlöper Göteborgs hamn

Godsmängder

Trots skenande bränslepriser, hög inflation och krig i Europa står sjöfarten stabilt när det gäller godsleveranser till och från de svenska hamnarna.

Två hamnar toppar Sjöfartsverkets statistik för sjöfarten 2022