Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nu blir det billigare för sjöfarten

Nyhet 2022-12-09
Generaldirektör Katarina Noren står i en hamn. I bakgrunden syns kranar.
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén. Foto: Niclas Fasth.

Nu kan det bli billigare med sjötransporter till och från Sverige. Sjöfartsverket föreslår en stor sänkning av farledsavgifterna från den 1 januari 2023. Det skulle möjliggöra för fler att välja sjöfart.

Målet med avgiftssänkningen är att främja en överflyttning av gods till sjöfarten som möjliggörs genom att regeringen tillför 300 miljoner kronor som en klimatkompensation till Sjöfartsverket två år i rad med start 2023. Sjöfartsverket föreslog en utformning av klimatkompensationen till regeringen i våras. Pengarna kommer användas till en generell sänkning av farledsavgifterna. För rederierna innebär det att farledsavgiften blir 21 procent billigare de kommande två åren.

- Farledsavgifterna är av stor betydelse för rederierna, och vi ser nu fram emot nya satsningar och att mer gods kan föras över till sjöfarten. Det är en investering i mer energieffektiva transporter som gynnar hela Sverige, säger Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket.

Extra mycket pengar får de rederier som miljöanpassat sina fartyg genom att miljöincitamentet i farledsavgiften utökas med 20 miljoner kronor.

Sjöfartsverket har skickat förslaget på remiss till branschen. En förutsättning för införandet av klimatkompensationen är att den finns med i riksdagens beslut om budgeten i mitten av december. Hur en eventuell klimatkompensation kommer att se ut efter 2024 är ett regeringsbeslut.  

Farledsavgift är något alla fartyg betalar till Sjöfartsverket för att underhålla säkra och öppna farleder.

Remissen och konsekvensutredningen finns att läsa på länkarna nedan.