Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Topplacering i Attraktiv Arbetsgivarindex

Nyhet 2024-04-23
Lotsbåt som far in mot hamnen en fin dag i skärgården

Sjöfartsverket tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kartläggning av rådande arbetsvillkor i svenskt arbetsliv. – Ett kvitto på att de processer och åtgärder vi har för att skapa bra arbetsförutsättningar ger effekt, säger Therese Engström, HR-direktör på Sjöfartsverket.

I en rapport framtagen av Nyckeltalinstitutet framgår det att Sjöfartsverket ligger mycket bra till angående medianlönerna, andel kvinnliga chefer och låg långtidssjukfrånvaro. 

– Fantastiskt att vi uppnår så fina resultat och att vi får utmärkelsen Excellent Arbetsgivare. Sjöfartsverket ska vara en arbetsplats där vår personal mår bra, trivs och stannar. Jag är stolt över de här resultaten. För att få en helhetsbild över hur attraktiva vi är och hur trivseln är på Sjöfartsverket behöver vi också titta på mätningar som görs bland medarbetare. Vi är ju varandras arbetsmiljö i ständig rörelse, säger Therese Engström.

porträtt på Therese Englund
– Vi blir aldrig klara med den här typen av frågor och det finns alltid saker vi kan göra ännu bättre, säger Therese Engström.
Emblem på priset Excellent arbetsgivare 2024

Likande nivåer i jämställdhetsindex

Parallellt med mätningen Attraktiv Arbetsgivarindex genomför Nyckelinstitutet även ett Jämställdhetsindex åt oss. Mellan åren 2020 och 2021 skedde en stor förbättring i vårt Jämix, och därefter har vi legat kvar på höga nivåer.

– Vårt index är högt men vi har en lång resa att göra innan det är jämställt, och det skiljer dessutom mycket mellan olika delar i Sjöfartsverket. Vi har en överrepresentation av män i den operativa verksamheten. Hela branschen står inför stora utmaningar framåt när det kommer till kompetensförsörjning och hela rekryteringsbasen måste därför breddas – där är jämställdhet en av flera viktiga pusselbitar. Jobbar vi inte aktivt med de här frågorna går vi miste om mycket, forskning visar ju tydligt att medarbetare på jämställda arbetsplatser mår bättre och att arbetsgivare som satsar på jämställdhet attraherar unga, avslutar Therese Engström.

Om Sjöfartsverket och Nyckeltalsinstitutet

Sjöfartsverket har uppnått excellenta resultat i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex® 2023 års databas. De nio nyckeltalen som man tittar på och analyserar utifrån är tillsvidareanställningar, medianlön, lika chefskarriär, kompetensutveckling, rörlighet nyanställda, korttidssjukfrånvaro, personalansvar, långtidssjukfrånvaro och avgångar. Inom jämställdhetsindex tittar Nyckelinstitutet på andelen jämställda yrkesgrupper, ledningsgrupp, andel kvinnliga chefer i relation till andel anställda kvinnor, löneskillnader, långtidssjukfrånvaro, uttag av föräldradagar, sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda och aktivt arbete. 

Rekommenderad läsning

Naturbild luleå

Satsa på sjöfart

På Sjöfartsverket finns udda jobb på vanliga platser – men också vanliga jobb på udda platser.

Lediga tjänster