Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

”Längsta insatsen i modern tid”

Insatsen kring Almirante Storni är en av de längsta i modern tid för Sjöräddningssällskapet. När resurs Rescue Hans Laurin från RS Hovås når platsen som deras första fartyg blir de On Scene Coordinator.

En sjöräddningsbåt i förgrunden och det brinnande fartyget längre bort.
Foto: Mats Ryde

- De koordinerar räddningsresurserna på platsen, och kan då också avlasta Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral som har det hektiskt och hanterar all övergripande koordinering, säger Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Rescue Hans Laurin transporterar tidigt även ut brandmän från räddningsstationen Frölunda, som larmas ut tillsammans med styrkan från Donsö och MIRG-styrkan från Kortedala. Maritime Incident Response Group bildades efter branden på fartyget Scandinavian Star. Brandmännen som ingår i MIRG-styrkan är specialutbildade i brand och rökutveckling ombord fartyg.

Att bekämpa brand till havs skiljer sig från att bekämpa iland, men räddningstjänsten är tränad för oklara förhållanden, både iland och till sjöss, berättar Daniel Gillesén, biträdande avdelningschef för operativ ledning på Räddningstjänsten Storgöteborg.

- Vi övar och bygger erfarenhet att göra oklara förhållanden ”normala” för insatspersonalen. Då krävs att avsaknaden av lokal kunskap och platsens ordinarie skydd kompenseras med ett högt säkerhetstänk. Till havs deltar vi i statlig räddningstjänst och via avtal kan vi ha personal som är specifikt tränad för uppgiften, i det här fallet MIRG-styrkan.

När MIRG-styrkan anländer och tar sig ombord för att få en bild av branden, har flera fartyg vattenbegjutit fartyget ett tag. Det har hämmat branden, men när det nu pausas blossar elden upp igen.

- Lasten är väldigt tät packad. Det finns också fickor och kanaler av luft i lasten som syresätter branden. Vattnet kommer helt enkelt inte åt de glödhärdar som finns, berättar Daniel Gillesén.

Det avgörs som en för stor risk att ha släckningspersonal ombord fartyget. Istället fortsätter släckningsarbetet från sjön. Vissa av Sjöräddningssällskapets fartyg vattenbegjuter branden initialt, tills de blir avlösta av andra fartyg med kraftigare resurser.

- Under resten av veckan utgör vi primärt en reträttplats för besättningen och räddningsstyrkorna från land som befinner sig ombord Almirante Storni, säger Lars Samuelsson.

Det är stora delar av insatsen som är lätt att missa, då allt inte syns för utomstående. Hos alla medverkande sker stora planeringsarbeten.

- Det sker en omfattande personalplanering, där det är viktigt att skapa rätt förutsättningar för att våra frivilliga sjöräddare ska kunna utföra sitt uppdrag. Dessutom sker det tidvis under svåra väderförhållanden. Men insatsen var mycket lärorik och byggde erfarenhet för oss, avslutar Lars Samuelsson.

Text: Emma Brask
Foto: Mats Ryde

Ansvar sjöräddning

Det är Sjöfartsverkets VTS-central i Göteborg som larmar kollegorna på Sjö- och flygräddningscentral JRCC att det är rapporterad brand ombord fartyget Almirante Storni, klockan 14:34 på lördagen den 4 december 2021.

Almirante Storni begär assistans med släckningsarbetet efter att ha avgjort att de inte klarar av det själva. Det är JRCC som larmar och koordinerar resurserna. De får även in samverkanspersoner till Sjö- och flygräddningscentralen från kommunal räddningstjänst och sjukvården. De blir ett nav av kunskap för att kunna leda sjöräddningen på bästa sätt.

I dialog med besättning och resurser på plats vid brinnande Almirante Storni bedömer JRCC hur risken ser ut för de ombordvarande, och hur de ska kunna sättas i säkerhet om det behövs.

När befälhavaren på Almirante Storni avgör att besättningen är säker ombord, går JRCCs roll över från att leda insatsen, till att övervaka den. Insatsen går från att vara sjöräddning till miljöräddning. JRCC och VTS-centralen i Göteborg finns med i arbetet under hela insatsveckan.

Ansvar miljöräddning

Kustbevakningen har huvudansvar för miljöräddning till sjöss i Sverige och arbetar för att skador vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras. De finns på plats under hela veckan, och när insatsen kring Almirante Storni går från sjöräddning till miljöräddning blir det Kustbevakningen som tar över ansvaret och det koordinerande arbetet på plats. De blir On Scene Commander.

- Då leder vi insatsen med miljöräddningsfokus. Men vi jobbar också tillsammans med flera aktörer i frågorna om både släckningsarbetet och till vilken hamn Almirante Storni kan tas in i, säger Fredrik Tyrén, sektionschef på räddningstjänstsektionen hos Kustbevakningen.

Insatsen är stor och det är en svår situation där branden inte går att komma åt.

- Det är en komplex händelse, med många beslut som skulle tas och många involverade. Jag tycker att vi löste det väldigt bra tillsammans. Det är den samlade kompetensen som lyckas få henne i hamn på ett så säkert sätt som möjligt en vecka senare, säger Fredrik Tyrén.

Senast uppdaterad 2022-03-09