Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hållö – Minnen från kriget

Hållö är beläget cirka 1 nautisk mil från Smögen. Ön är en av västkustens största Fyröar som skjuter ut i havet med farliga grund kring sydudden. Här ville sjöfararna länge ha en fyr men först 1842 tändes en fyr på Hållö, ett cirka tio meter högt, cylinderformat stentorn.

Hållö
Foto: Magnus Rietz

1868 byggdes fyren om från spegelfyr till linsfyr. Samtidigt ökades fyrens lyshöjd för att bättre synas. Lanterninen utbyttes och höjdes med en i järn 5 meter hög konformad överbyggnad konstruerad av Nils Gustaf von Heidenstam. Fyrljusets höjd över vattenytan ökades till cirka 40 m (132 fot). Trappan i tornet utbyttes mot en i järn. Påbyggnaden bär tydliga likheter med toppen på "klassiska Heidenstammare".

Senast uppdaterad 2023-09-28