Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Helikopterverksamhet

Sjöfartsverket har ansvar för att det finns räddningshelikoptrar för statlig sjö- och flygräddning. Helikoptrar och dess besättningar utgår från våra baser i Umeå, Norrtälje, Kristianstad, Visby och Göteborg. Sjöfartsverket har sju stycken räddningshelikoptrar av modellen AW139.

Helikopter fotograferad underifrån. Den är vit och röd.

Helikopterverksamhet

Sjöfartsverket har ansvar för att det finns räddningshelikoptrar för statlig sjö- och flygräddning. Helikoptrar och dess besättningar utgår från våra baser i Umeå, Norrtälje, Kristianstad, Visby och Göteborg.

Förutom den operativa verksamheten är den administrativa kontoret beläget i Göteborg, här bedrivs bland annat verksamhet för strategisk planering, tekniskt underhåll, schema och utbildning.

Sjöfartsverkets helikopterbesättningar består av fyra personer; två piloter, vinschoperatör och ytbärgare. I samband med ett normaluppdrag ska besättningen senast 15 minuter efter larm vara ombytt och klar för tjänstgöring och helikoptern ska vara utdragen ur hangaren och klar att lyfta. Tiden från att larmet kommer in till att helikoptern kan lyfta påverkas av vilket planeringsbehov som finns kopplat till insatsen.

Väder, avstånd och typ av räddningsinsats är exempel på faktorer som påverkar planeringen.

Helikopter AW139


AW139 är en modern tvåmotorig helikopter som byggs i Italien av AgustaWestland. Den klassas som medeltung och är certifierad för dagflygning, mörkerflygning, visuellflygning, instrumentflygning samt i svenskt SAR-utförande även för flygning i isbildningsförhållanden.

AW139 är byggd i enlighet med de senaste byggkravsspecifikationerna (FAR/JAR 29) för helikoptrar, vilket bland annat innebär:

"Kraschsäkra" stolar, bränsletankar och struktur
"Failsafe"- design och systemredundans
Skadetolerans (FAR/JAR 29.571)
Turbininneslutning (vid övervarv)
30 minuters flygning utan olja i växellådor
Skydd mot fågelkollision
Utökat skydd mot elektrisk störning, blixtnedslag med mera
Utökat krav på enmotorprestanda
Utökade strukturkrav (90° yaw vid 0,6 VNE)
AW 139  är en fembladig helikopter med mycket öppen och fyrkantig kabin, med två stora skjutdörrar på var sida. I transportutförande finns 12 respektive 15 säteskonfigurationer i kabinen. Kabinen har totalt 6 stora nödutgångar med automatisk nödbelysning vid samtliga.

Det finns ett stort bagagerum bakom kabinen, med åtkomst under flygning, samt med dörrar på var sida om helikoptern.

Cockpit har det senaste inom instrumentering och avionik, en s.k. glascockpit, väl i nivå med stora trafikflygplan och med mycket avancerad autopilot, inkluderande så kallad SAR moder.

Senast uppdaterad 2024-05-16