Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sökresultat - "avlysning av allmän farled"

11 träffar på "avlysning av allmän farled" inom hela webbplatsen

(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn miljökonsekvensbeskrivningen ... (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn. Länsstyrelsen tar

2021-01-26

(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn medan övriga åtgärder ... (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn. Sjöfartsverket fattar

2021-01-26

(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn). Som framgår av sakägarnas

2021-01-26

(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn). Av lagstiftningen framgår ... (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled (”farledslagen”). Dessförinnan ska dock

2021-01-26

(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn). Av lagstiftningen ... (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled (”farledslagen”). Dessförinnan ska

2021-01-26

(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn). Av lagstiftningen framgår ... (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled (”farledslagen”). Dessförinnan ska dock

2021-01-27

betecknas som inrättande, utvidgning eller avlysning av allmän farled respektive allmän hamn, men som har ingen ... (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, alternativt i en ny

2021-02-03

enligt lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled (farledslagen) samt regeringens tillåtlighetsprövning

2021-04-15

(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn) gäller alla ärenden

2021-10-18