Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Farledsdeklaration

Avgiftspliktiga fartyg som lastar eller lossar gods eller passagerare ska lämna farledsdeklaration. Farledsdeklarationen ska lämnas elektroniskt via MSW Reportal.

Kreditavtal

För att kunna registrera farledsdeklarationer i MSW Reportal behövs ett avtal om kredit tecknas med Sjöfartsverket. Blanketten ”Kreditavtal” (se nedan) ska fyllas i och signeras och skickas till Sjöfartsverket i två exemplar. Adress: Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping.

När kredit beviljas blir företaget som tecknat avtalet betalningsansvarigt för de farledsdeklarationer som rapporteras in av de användare som är knutna till företaget.

Vad är mitt ansvar?

Du som användare/uppgiftslämnare är ansvarig för att du lämnar riktiga uppgifter enligt gällande föreskrift för farledsavgift. När du gör en definitiv farledsdeklaration i MSW Reportal tar företaget du är kundkopplad till på sig betalningsansvaret för farledsdeklarationen. Du som användare/uppgiftslämnare  ansvarar för att kontrollera de responsmeddelanden som kommer till MSW Reportal om att Sjöfartsverket har tagit emot din farledsdeklaration. Du ansvarar för att hålla informationen som rapporteras synkroniserad med Sjöfartsverkets system, det kan gälla då du har kontaktat Sjöfartsverket annan väg och gjort ändringar i din farledsdeklaration som då inte automatiskt ändras i MSW Reportal.

Har du frågor?

Vänligen kontakta Anlöpsservice på telefon: 010-478 58 00 eller maila: portcall@sjofartsverket.se 

Senast uppdaterad 2023-09-28