Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Info för leverantörer till SMA Maintenance AB

Viktig information till dig som är leverantör till SMA Maintenance AB.

Elektroniska fakturor

Sjöfartsverket tar endast emot elektroniska fakturor. Vi tar inte emot faktura via mail eller PDF.

Vi ber er därför att skicka fakturor via nedanstående E-fakturaadress för Peppol-formatet.

Alla offentliga upphandlingar, även direktupphandlingar, ska faktureras med e-faktura enligt standarden PEPPOL BIS Billing 3.

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni registrera fakturan manuellt i vår Leverantörsportal som tillhandahålls av InExchange. Tjänsten är gratis.

Inloggning (inexchange.se)

E-fakturaadress (PEPPOL) 0007:5567600126
GLN 7365567600128
Organisationsnummer 556760-0126
Fakturaadress SMA C/o Sjöfartsverket, Box 2056, 600 02 Norrköping

Er referens

I fältet ”Er referens” anges alltid Sjöfartsverkets beställare. Beställarens namn har formatet sex bokstäver + två siffror (tre första bokstäverna i för och efternamn + tvåsiffrigt nummer exempelvis; FÖREFT01). Referensen skriver du in i fältet: <cbc:BuyerReference>.

Referensnamn ska stå i annat referensfält eller i fakturatexten.

Sjöfartsverkets inköpsordernummer ska alltid anges, om det framgår av beställningen. Inköpsordernummer som inleds med bokstaven P följt av siffror utan mellanslag, till exempel P12345. Du anger detta nummer i första hand, om det står på beställningen.
Inköpsordernummer skriver du in i fältet: <cac:OrderReferenceID>

Betalningsvillkor

En faktura betalas per 30 dagar netto från fakturadatum under förutsättning att den har skickats som e-faktura senast påföljande dag. Om en faktura har skickats som e-faktura senare förlänger Sjöfartsverket betalningstiden med motsvarande tid.

F-skattebevis

Uppgift om F-skattebevis ska vara angivet på fakturan.

Dröjsmålsräntor

Vid dröjsmål med betalning utgår ränta enligt räntelagen. Inkassoåtgärder skall dock föregås av en betalningspåminnelse för att accepteras. Vid dröjsmål med betalning, orsakad av bristfällig fakturering, bestrider Sjöfartsverket alla krav avseende dröjsmålet.

Frågor?

Vid frågor, kontakta oss gärna på efaktura@sjofartsverket.se.

Senast uppdaterad 2024-06-04