Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Säkerhetsklassade befattningar

Den huvudsakliga anledningen till att Sjöfartsverket tar hem driften av isbrytarna är baserad på det förändrade säkerhetsläget i världen. Sjöfartsverket är en beredskapsmyndighet och bedömningen är att det behövs en större rådighet över fartygen.

Bild på oden som bryter is en varmare vinterdag

Sjöfartsverket reviderar myndighetens säkerhetsskyddsanalys minst vartannat år och som en följd av det kontinuerliga arbetet har nu beslut fattats vilka befattningar ombord på isbrytarna som behöver säkerhetsprövas och placeras i säkerhetsklass.

Detta innebär att all besättning behöver genomgå en säkerhetsprövning. Det är baserat på säkerhetsskyddslagens bestämmelser om vad som gäller när en anställd ska delta i säkerhetskänslig verksamhet.

Angelica Claar, Stab säkerhet och beredskap på Sjöfartsverket, svarar på frågor om säkerhetsprövningen.

Vad innebär en säkerhetsprövning?

– Formen för Sjöfartsverkets övertagande av driften är en så kallad verksamhetsövergång. Det innebär att oavsett utfallet av säkerhetsprövningen kommer alla som inte meddelat till sin nuvarande arbetsgivare VSS, att man motsätter sig verksamhetsövergången, att bli anställda av Sjöfartsverket.

– Säkerhetsprövningen baseras på en grundutredning som innefattar bakgrundskontroll, referenstagning och säkerhetsprövningssamtal och därutöver registerkontroll vid placering i säkerhetsklass. 

Personporträtt på Angelica Claar
Angelica Claar, Stab säkerhet och beredskap på Sjöfartsverket.

Vad ingår i en säkerhetsprövning?

Bakgrundskontroll innefattar bland annat kontroll av
till exempel ekonomi, familjesituation, bolagsengagemang samt användande av sociala medier.

Referenstagning innebär att den som genomför säkerhetsprövningen pratar med en eller flera personer som har arbetat med eller nära dig på tidigare arbetsplatser. Det är alltid du själv som ansvarar för att lämna en referens på begäran av Sjöfartsverket.

Den sista delen i grundutredningen är ett säkerhets-prövningssamtal. I samtalet pratas det om bland annat bakgrund, livssituation, ekonomi, resvanor och umgängeskrets.

Då befattningen är placerad i säkerhetsklass beställer
Sjöfartsverket en registerkontroll hos Säkerhetspolisen. Registerkontrollen kan enbart beställas om du ger ditt samtycke. Om en person inte samtycker till registerkontroll så kan inte säkerhetsprövningen anses som fullgod och personen kan därmed inte placeras i säkerhetsklass.

I en registerkontroll kontrollerar Säkerhetspolisen uppgifter som hämtas från belastningsregistret, misstankeregistret samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brotts-datalagens område.

Hur kommer det gå till och vad innebär det?

– De som redan har genomgått en säkerhetsprövning kommer endast behöva göra om registerkontrollen. Detta för att Säkerhetspolisen ska få veta att ni nu är anställda av Sjöfartsverket och inte längre är anställda via en anlitad, extern part.

– För de som inte är säkerhetsprövade kommer en personlig kallelse skickas med detaljerad information om vad säkerhetsprövningen innebär. I normalfallet brukar själva säkerhetsprövningssamtalet ta ungefär två timmar, men vi räknar med att kunna korta ner samtalet till en timma. Platsen för samtalen är inte bestämd.

När kommer säkerhetsprövningen genomföras?

– Säkerhetsprövningarna kommer att påbörjas efter årsskiftet och genomförs löpande fram till verksamhetsövergången.

Vad händer om man inte klarar en säkerhetsprövning?

– Alla som omfattas av verksamhetsövergången kommer att bli anställda av Sjöfartsverket. Beroende på vilken anledning det är som gör att en person inte klarar säkerhetsprövningen kommer den personen få arbetsuppgifter där man inte är i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet.

Senast uppdaterad 2024-04-23