Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hjulstabron

Position 59°31,8'N 017°00,5'E Sjökort 113 , 1133

Svängbro

Segelfri höjd: 6,0 m

Öppningstider

Nyttotrafik

Varje dag under hela dygnet efter beställning.

Första anrop

 • Västgående fartyg anropar vid trafikrapporteringspunkt 25, Oknö Hälludde
 • Ostgående fartyg anropar vid trafikrapporteringspunkt 26, Kungsberget.

Andra anrop

8 minuter före passage anropas bron igen, varvid fartyget erhåller besked om broöppning kan ske eller ej.

VHF: kanal 68, Hjulstabron Telefon: 0171-44 90 82.

Fritidsbåtar

1 maj - 15 oktober

Hjulstabron kan öppnas en gång inom en tio-minutersperiod inom nedan angivna tider.
Fritidsbåtar ska, vid behov använda VHF kanal 14 för kontakt med brovakt.

Vardagar

 • 00.10 - 00.20
 • 02.10 - 02.20
 • 04.10 - 04.20
 • 06.10 - 06.20
 • 09.10 - 09.20
 • 10.10 - 10.20
 • 11.10 - 11.20
 • 13.10 - 13.20
 • 14.10 - 14.20
 • 15.10 - 15.20
 • 18.10 - 18.20
 • 20.10 - 20.20
 • 22.10 - 22.20

Lördagar, söndagar och helgdagar

Bron kan öppnas dygnet runt en gång inom följande tider: 0010 - 0020, 0110 - 0120 osv till 2310 - 2320.

16 oktober - 30 april

Under denna period sker öppning endast efter anmälan på telefon eller VHF.
Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med brovakt.

Hjulstabron telefon: 0171-44 90 82.

Övriga upplysningar

Bron är kameraövervakad.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2021-04-29