Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Klintsundet

Position 59°32,3'N 018°45,2'E; Sjökort 612

Svängbro

Segelfri höjd: 3,0 m

Öppningstider

1 juni - 31 augusti

Alla dagar kl 0800 - 2000

Begäran om broöppning kontakta brovakten, tel 076-695 60 72

Övriga upplysningar

Svängbron sköts manuellt.
Brosignaler, se sjökort 612.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

Senast uppdaterad 2023-06-22