Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kungsörbroarna

(59-25,6N 16-05,4E) Sjökort 114, 1131

Svängbro och klaffbro

Segelfri höjd vid stängd bro: 2,7 m.

Ordinarie öppethållande 1 maj - 31 oktober

Broöppning kan erhållas en gång inom följande tider:
dagligen 06.55 - 07.05, 09.20 - 09.30, 11.20 - 11.30, 12.20 - 12.30, 13.20 - 13.30, 14.20 - 14.30, 16.20 - 16.30, 18.20 - 18.30, 19.20 - 19.30 samt 21.20 - 21.30

Broarna fjärrmanövreras från Kvicksundsbron.
Telefon brovakten Kvicksund: 016-35 46 65.
Kontakt med brovakt kan även ske via kommunikationsutrustning vid bron alt. VHF kanal 14.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2021-02-19