Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kungsörbroarna

Position 59°25,6'N 016°05,4'E; Sjökort 114, 1131

Svängbro och klaffbro

Segelfri höjd, Järnvägsbron: 2,7 m
Segelfri höjd, Landsvägsbron: 3,8 m

Öppningstider

1 november - 30 april

Bron är stängd under denna period.

1 maj - 31 oktober

Information med tider för broöppning finns på Kungsörs kommuns webbplats

Kontaktinformation till brovakten

Telefon brovakten Kvicksund: 0708-76 30 26.
Kontakt med brovakt kan även ske via kommunikationsutrustning vid bron alt. VHF kanal 14.

Telefon Kungsörsbroarna: 0708-76 30 26 (reservnummer 010-131 64 61)

Övrig information

Broarna fjärrmanövreras från Kvicksundsbron.
Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2022-08-30