Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Strömmabron

Position 59°17,2'N 018°32,9'E; Sjökort 6143, 6145

Dubbelklaffbro

Segelfri höjd vid stängd bro: 2,7 m
Fri bredd: 7 m

Aktuell nautisk information

För närvarande ingen information    

Öppningstider

1 - 31 maj och 1 september - 15 oktober

Bron öppnas endast efter föranmälan
Broöppning beställs via tfn 072-534 10 05, VHF kanal 69, eller snabbtelefon vid bron, enligt följande:
Bron öppnas på fasta tider fem minuter över varje hel och halv timma kl 0905 - 1205 och 1305 - 1535.

1 juni - 31 augusti

Bron öppnas endast efter föranmälan
Broöppning beställs via tfn 072-534 10 05 VHF kanal 69, eller snabbtelefon vid bron, enligt följande:
Bron öppnas på fasta tider fem minuter över varje hel och halv timma kl 0905 - 1205, 1305 - 1535 och 1805 - 2005.

16 oktober - 30 april

Bron är stängd.

Övriga upplysningar

Brovakten kan nås på tfn 072-534 10 05, via snabbtelefon vid bron och passar även VHF kanal 69.
Se vidare upplysning i sjökort.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

Senast uppdaterad 2021-06-04