Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tosteröbron

(59-22,7N 017-02,3E) Sjökort 111, 113

Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 2,8 m

Norr om den öppningsbara delen, vid det norra brospannet finns alternativ passage för fritidsbåtar där segelfri höjd vid medelvatten är 4,0 m. Se bild nedan. 

 

Aktuell nautisk information

Från och med 2023 gäller följande öppningstider för Tosteröbron: 
OBS: Informationen gäller fritidsbåtar. För yrkestrafik gäller ordinarie rutin.

07:10
09:10
11:10
13:10
15:10
17:10
19:10
21:10

För mer information, se Strängnäs kommuns webbplats. Länk nedan. 

 

Öppningstider

Nyttotrafik

Alla dagar dygnet runt efter förhandsbeställning.

I god tid före beräknad passage ska fartygets lots eller befälhavare kontakta brovakten på VHF och förvissa sig om att det går att få broöppning vid den beräknade passagetiden. 8 min före beräknad passage ska förnyad VHF-kontakt tas med brovakten.

Kontaktinformation till brovakten

VHF: kanal 68, Tosteröbron. Telefon: 0171-44 90 82 (reservnummer 0720-84 35 01) Manöverplats Hjulstabron.

Fritidsbåtar

För information om öppningstider för fritidsbåtar. Vänligen besök Strängnäs kommuns webbplats.

Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Övriga upplysningar

Bron fjärrmanövreras från Hjulstabron genom kameraövervakning.
Nyttotrafik skall använda den södra passagen i båda riktningarna. Den norra passagen tillåter endast fritidssjöfart.

Strängnäs kommun är ansvarig/ägare till bron.

Tosteröbron från väst.
Tosteröbron från väst. Alternativ passage för fritidsbåtar.

Senast uppdaterad 2024-03-18