Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Reseplanering

Fartygets reseplanering skall inkludera resan mellan lotsbordningspunkt och kaj eller ankarplats. Används Sjöfartsverkets lotsrutter underlättas utbytet av information om färdväg mellan lots och fartygsbesättning. De rutter som presenteras är de tänkta idealspår/korridorer som fartyget bör gå i. Rutterna ska däremot inte uppfattas som tvingande för enskilda fartyg. Beroende på trafikbild och vädersituation kan avsteg från rutterna naturligtvis vara nödvändiga och då förenliga med gott sjömanskap. I informationsutbytet mellan lots och befälhavare bör även manövrerings- och förtöjningsplan inkluderas. Sjöfartsverkets ”Passage plans” nyttjas för att underlätta informationsutbytet.

Senast uppdaterad 2023-08-18