Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lysekil

Information rörande Lysekil

Bordningspunkt

Bordningspunkt 1 eller 2 vid Brofjordens angöring.

Farleder

Farled

Max djupgående

Brofjorden angöring till Lysekil via Bonden/Hättan

8m 

Brofjordens angöring till Lysekil via Flatholmen

8m

Brofjordens angöring till Lysekil via Bergylteskär

10m

Vind och sikt-restriktioner

Ankomst/avgång

Fartygslängd Vindstyrka Sikt
0 - 150m över 18m/s beakta väder -
150 - 185m 15 m/s 1000m
185 - 245m 12 - 15 m/s* 1000m
245m - Individuell bedömning Individuell bedömning

* Praktiseras så att det är den övre gränsen som gäller. De lägre styrkorna gäller för fartyg med sämmre manövreringsförmåga där en individuell bedömning får göras.

Vindstyrkan avser medelvind vid sjöfartsverkets VIVA station på Tån.

Tvåmanslotsning

Fartyg större än eller lika med LOA 150m eller Bredd 30m.

Bogserbåtskrav

Individuell bedömning

Övriga restriktioner

Grötö rev kaj 7 och 8

Fartyg med djupgående över 8,4 meter tages till kaj efter att ytterliggare utprickning av grundet på 9,3m ost om kaj 8 utföres. Då blir max djup till kaj 10 m.

Ankringsområden

Lysekils redd: I regel utnyttjas främst i hamnens omedelbara närhet (Lysekils redd): syd om ön TOVA eller ost om Grötö rev. 30 m – 25 m

Ankringsområde 4NM sydväst om Brofjordens angöring ca 60m djupt

Övrig Information

För övrig information rörande Lysekils Hamn kontakta Lysekils Hamn eller SDK Shipping Lysekil.

Lysekils Hamn

SDK Shipping 

Senast uppdaterad 2023-12-14