Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Broöppningsrutiner

Information om broöppningsrutiner.

Nedanstående rutiner tillämpas vid Hjulstabron, Kvicksundsbron, Stallarholmsbron, Tosterösbron, Nockebybron och Liljeholmsbron. För Lillåbron gäller en särskild rutin.

VHF-Kanaler
Kvicksunds-, Hjulsta-, Stallarholms-, Tosterö- samt Nockebybron VHF 68
Liljeholmsbron VHF 12

  • Fartyget tar i god tid (för Hjulsta- och Kvicksundsbroarna ca 20-30 min) kontakt med bron via VHF för att att anmäla behov av broöppning. Vid Kvicksundsbron ska denna anmälan innehålla uppgift om beräknad tidpunkt för bropassagen.
  • Brovakten kvitterar detta och begär att fartyget ska göra ett förnyat anrop till bron när man har 8 minuter kvar.
  • När fartyget har 8 minuter kvar anropas bron och detta meddelas.
  • Om det är klart att öppna bron ska broöppningsmanövern omedelbart påbörjas utan hänsynstagande till landbaserad trafik. Brovakten ska också meddela fartyget att broöppningsmanövern påbörjats.
  • Vid minsta misstanke om tekniskt fel på bron ska fartyget omedelbart kontaktas av brovakten.

Senast uppdaterad 2021-01-29