Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nynäshamn (Oljeterminal)

58 55,5' N 17 57,0' E        Sjökort 616, 6171      UN Locode: SENYN

Nynäshamns oljeterminal

Hamn
Nynäshamns oljehamn består av två kajer fördelade på tre kajplatser. Kaj 1 består av en anläggningskaj plus en stöddykdalb i var ända, total längd 100 m. Kaj 2-4 är en 155 m lång betongkaj med en stöddykdalb i södra ändan, total längd ca 185 m. Max LOA kaj 2 är 125 m, se vidare info ang LOA och djupgående via länk nedan.
Max fartygslängd till kaj 1 är 300 m, djupgående 15,3 m efter särskild prövning. Då fartyg längre än 200 m ankommer till eller avgår från kaj 1 finns restriktioner för användningen av kaj 2 och 4, se vidare under "vindrestriktioner".

Maximalt djupgående
Farleden via Landsort 10,0 m, Danziger gatt 10,0m, Kanholmsfjärden 10,0 m samt via Gunnarstenarna VLCC 15,3 m.

Vattendjup vid kaj

Kajplats Kajdjup (m) Max ankomst- avgångsdjupgående (m)
# 1 17,1-17,3 13,0 (15,3 efter särskild prövning)
# 2 7,0-12,0  
# 4 12,0 11,5

Farled
För information se Landsortsleden.

Bogserbåtar
Se nedan!

Mörkerrestriktioner
För fartyg >200,0 m gäller mörkerrestriktioner. Se nedan. 

Vindrestriktioner
För fartyg >200,0 m får vinden ej överstiga 13 m/s, se vindrestriktioner. Se nedan!

Siktrestriktioner
För fartyg >160,0 m får sikten ej understiga 0,5 M. Se nedan!

Ankarplatser
Cirka 8 M sydväst om Landsorts bredgrund ankringsdjup från 20-70 m. Cirka 6 M sydost om Gunnarstenarna finns ett ankringsområde för större fartyg, ankringsdjup från 30-100 m. Cirka 1 M väst om Landsorts angöring, ankringsdjup från 11-30 m.

Senast uppdaterad 2023-10-11