Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tillfälliga hamnar: Sätra, Slagsta, N:a Lovön, Malmviken

Information om tillfälliga hamnar etablerade för "Förbifart Stockholm"

För information gemensam för de tillfälliga hamnarna se längre ner på sidan.

Slagsta
 Kaj: Ca 70m, flytande konstruktion. Förtöjning mot avfendrad pråm.

Sätra
Kaj: Ca 80m, flytande konstruktion.

Norra Lovön
Kaj: Ca 70m, flytande konstruktion. NW om kajen finns en ramp.

Södra Lovön / Malmviken
Kaj: Ca 70m, flytande konstruktion. OBS! Samma konstruktion som Norra Lovön

Allmän information:

Maximalt djupgående 
5 m

Vattendjup vid kaj
>6m

Farled
Slagsta och Sätra: Segelfri höjd via Bockholmssund 35 m och via Skeppsbacka 30,0 m samt via Hammarbyleden 25,0 m. 
N:a/S:a Lovön: Segelfri höjd 35,0 m via Bockholmssind, via Skeppsbacka 30,0 m samt via Hammarbyleden 25,0 m.
Nockebybrons segelfria höjd är 12,0 m. För beställning av broöppning - kontakta Trafikverket. 

Via Skeppsbacka kan fartyg med en längd överallt på maximalt 120 m passera.

En vattenledning är utlagd på 6,5 m djup mellan Karlshäll och Hässelby holme.

Bogserbåtar
Inga utfärdade rekomendationer. 

Mörkerrestriktioner 
Inga mörkerrestriktioner utfärdade.

Vindrestriktioner
För fartyg med särskilt tillstånd att passera Södertälje kanal finns en vindrestriktion för Nockebybron. Bron får inte passeras om vindhastigheten överstiger 8 m/s.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Senast uppdaterad 2023-10-11