Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsbeställning

Information angående lotsbeställning

En avisering om behovet av lots ska göras i samband med fartygsanmälan i MSW Reportal. MSW Reportal nås via Sjöfartsverkets webbplats. Beställning via lotsbeställningscentralen görs endast om MSW Reportal inte är möjligt att använda.

Lotsbeställningscentralen Stockholm

+46 (0)771 63 06 45

VHF: Ch 13

E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

MSW Reportal

Senast uppdaterad 2023-10-11