Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kartvisare

Sjöfartsverket erbjuder tjänster både för att titta på våra sjökort och datamängder i kartvisaren på webbplatsen och som WMS/WFS för att använda i egna system.

Sedan 1600-talet har det funnits sjökort över Sveriges farbara vatten. Sjöfartsverket är den myndighet som ansvarar för sjökartläggningen. Allt kartmaterial finns i dag digitalt lagrat i en databas vilket kan erbjudas som ett flertal tjänster.

Tjänster är optimalt om man arbetar mycket med sjökorten och inte vill ha stora datamängder sparade lokalt som riskeras att inte uppdateras. Tjänsterna är WMS, som är en standard för att publicera georefererad kartinformation i rasterformat över internet. Standarden är framtagen av Open Geospatial Consortium (OCG) och beskriver hur interaktionen med en webbplats för kartbildsgenerering ska fungera. WMS-tjänster används med fördel i GIS-program eftersom man då alltid får den senaste uppdateringen.

Copyright

Sjöfartsverkets sjökort skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär att innehållet och utformningen i våra produtker inte får spridas vidare utan tillstånd från oss.Sjöfartsverket har ett flertal tjänster som WMS/WFS som kan användas i era egna kartsystem.

Senast uppdaterad 2023-05-02