Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Digitala sjökort, licenser och andra produkter

Sjöfartsverkets sjökort finns även i digital form dels genereras de elektroniska sjökort som används av handelsfartygen (ENC). Sjökortsdatan erbjuds även till ett flertal privata företag som tillverkar följdprodukter för navigering ombord på fritidsbåtar.

Licenser sjökort till båtlivet

Det finns många olika produkter för elektronisk navigation för båtlivet. All vår sjögeografiska information finns digitalt lagrad i en databas, denna information kan via avtal erbjudas för tillverkning av egna produkter till stöd för navigation.

Typ av avtal

Vi erbjuder samtliga våra licenskunder samma avtal. Prismodellen är indelad i två delar. En fast kostnad och en rörlig kostnad baserad på licenstagarens nettointäkter för slutprodukten.Vad kan vi leverera för data?
Vektorinformation (S-57) i digitalt format som kan hämtas från en portal där de hålls uppdaterade dagligen
Rasterinformation kan levereras både med eller utan georeferering samt indelade enligt den ordinarie sjökortsindelningen eller Lantmäteriets rutindelning.

Kontakt

Kontakta Kundtjänst Sjögeografi
Tfn: 010-478 58 10
E-post sma@sjofartsverket.se

Officiella elektroniska sjökort (ENC)

ENC (Electronic Navigational Chart) är en speciell form av vektorsjökort. ENC är i första hand avsedd att användas i ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) i syfte att främja sjösäkerheten.

Produkten har sin egen specifikation i S57-standarden, se IHO (International Hydrographic Organization). De digitala sjökort, producerade av Sjöfartsverket, som får användas i typgodkända ECDIS istället för papperssjökort betecknas Officiella ENC.  

Ökar säkerheten

I ECDIS kombineras komponenter såsom ENC och GPS. Fartygets position kan plottas direkt i sjökortsbilden på skärmen. Dessutom kan systemet, med hjälp av kända parametrar som kurs, fart och fartygets djupgående, till exempel varna när fartyget närmar sig ett grundområde.

Användningen av digitala sjökort istället för papperssjökort regleras av internationella bestämmelser. Utrustningen ska uppfylla Revised Performance Standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS).

Distributörer ENC

Sjöfartsverkets officiella ENC (Electronic Navigational Chart) finns till försäljning via Primar, med huvudkontor i Stavanger, Norge. Primar samlar ENC från ett antal nationella sjökartemyndigheter och tjänar som centrum för ENC-distribution till sjöfarten. Officiella elektroniska sjökort kan användas i typgodkända ECDIS istället för papperssjökort.

Senast uppdaterad 2024-03-26