Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

EMODnet Bathymetry

EMODnet (European Marine Observation and Data Network) är ett nätverk av organisationer som arbetar tillsammans för att observera den marina miljön i Europas kuster och hav. Nätverket syftar också till att tillgängliggöra information, data och analyser gratis till användare.

Bild på värmekarta över sverige

Det finns sju olika EMODnet teman uppdelade i olika vetenskaper. Denna informationssida handlar om EMODnet Bathymetry, alltså djupdata i Europas hav, där Sjöfartsverket ingår som partner. De andra sex teman är Biology, Chemistry, Geology, Human Activities, Physics och Seabed Habitats. EMODnet är ett EU finansieras projekt som löper i tvåårsperioder.

Inom temat EMODnet Bathymetry är Europas havsområden uppdelade i olika regioner. Sveriges vatten ingår i The Baltic Sea Region, Östersjöområdet. Varje land och organisation som är partner i EMODnet Bathymetry bidrar med djupdata och tillhörande metadata till en öppen portal, EMODnet Map Viewer. En djupdatamodell laddas upp i portalen där användare kan få tillgång till djupdata genom nedladdning i olika format tillämpbara i olika GIS system samt genom OGC-tjänster (WMS, WFS, och WCS). Djupdatamodellen i portalen uppdateras med två-års intervaller. Även de andra sex teman inom EMODnet finns tillgängliga i samma portal.

Djupdata i Sveriges vatten har en upplösning på 300 meter. Den vertikala referensen är LAT (Lowest Astronomical Tide). Insjöar och vattendrag ingår inte i EMODnet Bathymetry. Vill användare få tillgång till bättre upplösning på djupdata eller djupdata över insjöar och vattendrag finns det möjlighet att skicka kundförfrågan till sma@sjofartsverket.se.

Senast uppdaterad 2024-04-23