Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Parametrar i ViVa

Här kan du läsa mer om de olika parametrarna som finns i ViVa.

Vind

Vinden i ViVa mäts i meter per sekund (m/s) och uppdateras generellt var 30:e sekund, men undantag finns. I kartan presenteras vinden med en "vindflagga", där det längre strecket pekar åt det håll vinden blåser och de kortare strecken/trianglarna visar vindhastigheten. Halvstreck = 2,5 m/s, helstreck = 5, fylld trekant = 25 m/s. När flera streck står vid sidan av varandra, skall du summera hastigheterna, t.ex. motsvarar två hela streck 10 m/s.

Vindpilar
Exempel på vindflaggor vid västlig vind

I ViVa stationsvy visas vindriktning både grafiskt och med versaler.  N = nordlig, S = sydlig, O = ostlig, V = västlig, NO = nordostlig, NV = nordvästlig, SO = sydostlig, respektive SV = sydvästlig. På varje station redovisas även vindriktningen med siffror i grader (°). Se figur 2. 

Notera att vindrikningen är vart ifrån det blåser, vid t.ex. nordlig vind kommer vinden från nord och blåser således mot syd. 

Medelvind baseras på medelvärdet av data under en tidsperiod av 10 minuter. Byvind baseras på maxvärdet av data under en tidsperiod av 10 minuter.

Sikt

Sikten anges i meter (m) och är ett mått på luftens genomskinlighet. I luften finns små partiklar av olika slag t.ex. vattendroppar. Mängden eller koncentration av partiklar påverkas ljusets förmåga att tränga igenom luften.

Siktgivarna mäter endast sikten i luften precis där siktgivaren är placerad. Då sikten kan variera en hel del på relativt små områden finns det därför risk för missvisande värden. Det kan t.ex vara god sikt vid siktgivaren men alldelses i närheten finnas dimmbankar.

Luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten beskriver mängden vattenånga i luften vid en viss temperatur i förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. Relativ luftfuktighet mäts i %.

Lufttryck

Lufttryck redovisas i mbar=hPa.

Vattenstånd

Vattenstånd i ViVa kan presenteras i både i RH 2000 (Rikets höjdsystem 2000) men även i medelvattenyta (MVY) som är det äldre sättet referera. Vattenståndet i Mälaren, Vänern och Göta Älv refererar till referensnivån i respektive sjökort (avser vattenstånd för insjövatten).

Vattenström

Vattenström mäts på ett fåtal ViVa-stationer. Hastigheten redovisas i knop och kursen (riktningen) i grader (°).

Vattentemperatur

Vattentemperatur mäts på cirka två meters djup och redovisas i grader Celsius. För vissa stationer på västkusten mäts vattentemperaturen vid ytan och vid botten.

Densitet

Vattnets densitet mäts vid ett fåtal stationer i ViVa. Mätningarna görs generellt vid ytan och vid bottnen. Densiteten mäts och redovisas i kg/m³.

Salthalt

Salthalten mäts på ett fåtal stationer i Viva. Mätningarna görs generellt vid ytan och vid botten och redovisas i promille (‰)

Senast uppdaterad 2021-01-19