Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Miljöarbete på gång utmed Landsortsfarleden

Nyhet 2024-05-13
Provtagning på gång i Landsort

I planeringen av farlederna i Landsort är inte bara fartygstrafiken av intresse. Inventering av naturresurser är självklart också en central del i projektet.

Sjöfartsverket är i dagarna ute och gör naturvärdesinventering på platser som är av intresse för farledsutmärkning utmed Landsortsfarleden.

Inventeringen är ett led i vårt miljöarbete och kommer utgöra underlag till miljökonsekvensbeskrivningen som tas fram för Projekt Landsortsfarleden.