Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Landsortsfarleden

Breddning och fördjupning av farleden mellan Södertälje och Landsort, för ökad säkerhet, tillgänglighet och kapacitet

Bild på fyr i bakgrunden vid Landsort

Med en ökad godshantering i Södertälje och Mälarhamnarna ställs högre krav på en farled med bättre kapacitet, anpassad efter större och mer djupgående fartyg. Dagens farled, som genom åren bitvis varit olycksdrabbad, är smal och krokig, med begränsningar i tillgänglighet och kapacitet till följd av vind- och mörkerrestriktioner.

2014 tog Södertälje hamn, Södertälje kommun, Trafikverket och Sjöfartsverket fram en åtgärdsvalsstudie, som visar på ett behov av säkerhetshöjande åtgärder i farleden samt en efterfrågan på att ta emot större och mer djupgående fartyg än idag.

Trafikverket har därefter gett Sjöfartsverket i uppdrag att genomföra en farledsutredning i syfte att öka säkerhet, kapacitet och tillgänglighet i farleden mellan Södertälje och Landsort.

I planeringen för den nya farleden kommer framtida fartyg utgå från ett maximalt djupgående på 10,5 meter i stället för dagens 9 meter. Bredden blir fortsatt cirka 32 meter och den maximala längden på cirka 220 meter utan mörkerrestriktioner. I dag begränsas trafiken till 160 meter utan restriktioner och 200 meter med vissa restriktioner.

Den nya farleden

Animationen visar skalenligt hur ett fartyg (cirka 220 x 32 meter) kör längs den föreslagna nya sträckningen mellan Landsort och Södertälje. Obs! Resan tar i verkligheten cirka två–tre timmar.

Senast uppdaterad 2023-12-14