Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Mycket planering före ankomst och avgång

Nyhet 2022-05-02

En halvtimmes fartygsförsening, leder till upp emot 50 samtal med övriga inblandade aktörer. - Då måste vi börja om med all planering för de kommande timmarna men vi är ett härligt gäng här som stöttar varandra i vått och torrt, säger Marcus Eriksson, lotsoperatör på Gothenburg Approach.

Lotsplaneringen Göteborg
Lotsplaneringen Göteborg ansvarar för vattnen från Älvsborgsbron ut till Vinga fyr dygnet runt, året runt. Närmast kameran Pontus Juthstrand, stående Andreas Kindström samt Marcus Eriksson, sittande. Foto: Agne Hörnestig

Ett dygn i förväg ska fartygets preliminära ankomsttid lämnas till Gothenburg Approach som är ett samarbetskoncept mellan Göteborgs Hamn AB och Sjöfartsverket. Inte minst vädret kan få stor påverkan på ankomsttiden.
— Vi har minst åtta personer i arbete samtidigt på lotslistan. Vi har 25-talet lotsar att spela med teoretiskt sett, säger Pontus Juthstrand, som är lotsoperatör.
Fem timmar innan beräknad ankomst spikas tiden och det sätter i gång en våg av aktiviteter för lotsoperatörerna. Bland annat rings lotsarna in från sin beredskap i hemmet. De ska kunna infinna sig inom 1,5 timme. Går allting som smort är det mycket bra, men sedan finns verkligheten med plötsligt busväder, kanske lastförskjutning ombord och så vidare.

Planeringen ändras

— När ett fartyg blir försenat ändras planeringen och lotsarna får andra fartyg än vad som planerades från början, säger Marcus Eriksson.
— När sånt händer måste vi ringa runt till trossgubbarna och båtmännen med flera. I bland blir det lite mental härdsmälta, men det brukar ordna sig.
Kollegan Pontus Juthstrand tar till orda:
— Allt som händer i hamnen kommer in till oss på något sätt. Det är inte så mycket som undkommer oss. Vi har nästan handpåläggning på varje båt, säger han lite småplirigt.

Peter Hellberg jobbar som VTS-operatör, Vessel Traffic Service, vid Gothenburg Approach.
Peter Hellberg jobbar som VTS-operatör, Vessel Traffic Service, vid Gothenburg Approach.

Sjösäkerheten primärt mål

VTS-operatörerna jobbar på Vessel Traffic Service. Sjösäkerheten är det primära målet inom de sex ankringsområden som finns. Ansvaret för sjösäkerheten sker i nära samarbete med lotsar, båtmän och teamet på fartygsbryggan, "bryggteamet".
Det är VTS operatören som ger klartecken för avgång med fem- till tio minuters tidsmarginal i förväg.
När det gäller lotspliktiga fartyg behöver befälhavaren ha en lotsdispens för att köra fartyget i den aktuella farleden och i vissa fall har även överstyrmannen lotsdispens. Det betyder att de kan uppvisa tillräcklig kompetens om den eller de farleder som fartyget ska trafikera utan att behöva anlita lots.
Grundprincipen är att VTS-operatörerna håller koll på fartygstrafiken in och ut ur VTS-området och är speciellt vaksam om det sker eventuella avvikelser från den normala fartygsrutten som kan uppstå vid in eller utresa.
Göteborgs lots- och VTS-område är komplext med många fartygsrörelser dygnet runt, året om.
Det kan till exempel handla om att fartyget närmar sig ett grund och håller alldeles för hög hastighet, eller rent av riskerar att kollidera med ett annat fartyg.
— Då varnar vi fartyget och föreslår åtgärder för att förhindra till exempel en grundstötning eller en kollision, förklarar Peter Hellberg, VTS-operatör.
.— Fartygspersonalen litar på alla båtmän, lotsar, lotsoperatörer och VTS-operatörer som jobbar här. Från deras sida förväntas att fartyget får lots i tid och kan navigera säkert i farlederna.

Stort förtroendekapital

— Det finns en inbyggd tillit till oss och de vet att vi följer både ett internationellt- och nationellt regelverk. Fartygspersonalen litar på oss som sitter här och jag har aldrig varit med om att ha blivit ifrågasatt.

Välsmort maskineri

Lotsplaneringen och VTS:en sitter nära varandra i det stora rummet. Det är ungefär tre meter mellan de olika funktionerna.
— Ja, vi utgör verkligen ett välsmort maskineri tillsammans, understryker Peter Hellberg.
Hans bedömning är att det tar ungefär två år att bli varm i kläderna för en VTS-operatör.

Den gamle arbetaren blickar ut över hamnen
Den gamle blickar ut över en del av hamnen. Lotsplaneringen och VTS:en har däremot koll på det mesta i hamnen.

— Fartyget ska lämna eller hämta last och i samband med det är det väldigt många parametrar hit och dit som ska synkroniseras. Det är ett fantastiskt lagarbete mellan många parter.

Lotsoperatörens kontrollpunkter i Göteborg

 • Kontroll av fartygets uppskattade ankomstid
 • Kontroll av fartygets djupgående
 • Kontroll av lotsens styrsedel, "körkort", så den är godkänt för storleken på det fartyg som kommer
 • Finns behov av dubbla lotsar om bord?
 • Kontroll av kommande transporter för båtmän och lotsar
 • Dubbelkoll så rätt kajplats angörs
 • Vilka väder- vind och siktförhållanden är aktuella?
 • Kontrollera om behov finns av bogserbåtar
 • Information till fartygsbryggan om, lotslejdare och bordningsfart
 • "Purra" båtmän för information om aktuell båt och om hur många lotsar som ska med ut
 • Checklistan för avgång gäller i omvänd ordning. Med tillägg för att "trossgubbarna" ska informeras i god tid