Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Skandiaporten

I Göteborg finns den enda hamnen i Skandinavien som kan ta emot världens största fartyg, men i dagsläget kan de inte anlöpa fullastade. Projekt Skandiaporten innebär en omfattande fördjupning av farleden med syftet att säkerställa direktsjöfart till Sverige och säkra näringslivets access till hela världen.

Bild på fartyg som anlöper Skandiahamnen

Sjöfarten är avgörande för svensk export och Göteborgs hamn är den enda hamn i Skandinavien som kan erbjuda direktsjöfart till andra världsdelar för de största oceangående godsfartygen. Men på grund av för grunt djup i farled och hamnbassäng kan de största fartygen inte anlöpa fullastade. För att framtidssäkra svenskt näringslivs tillgång till omvärlden behöver farleden in till hamnen fördjupas med cirka fyra meter. Dessutom behöver kajerna i Skandiahamnen, containerterminalen i Göteborg, fördjupas och förstärkas. Projektet planeras och genomförs i samverkan mellan Sjöfartsverket, Trafikverket och Göteborgs Hamn AB. Sjöfartsverket ansvarar för fördjupning och breddning av farleden samt anpassning av farledsutmärkning medan Göteborgs Hamn AB ansvarar för kajåtgärder.

Karta över farleden in till nya varvet

Området som behöver fördjupas är nästan fem kilometer långt och max djupgående behöver ökas från dagens 13,5 till ca 17,5 meter. Detta medför ett muddringsbehov på upp till ca 11 miljoner tfm3. Dessutom kommer farledsutmärkningen längs farleden anpassas.

Det gemensamma arbetet i projektet inleddes under 2019 och har inneburit flertalet utredningar och alternativstudier. Arbetet låg till grund för projektets dispensansökan för dumpning samt tillstånd för vattenverksamhet som resulterade i en miljödom, se mer under Miljö nedan. Sjöfartsverket planerar att påbörja muddringsarbetena i farleden efter sommaren 2026 och projektet beräknas helt färdigställt årsskiftet 2027/2028.

Projektets gemensamma webbplats

Logga för Europeiska unionen

Senast uppdaterad 2024-04-10