Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

"Skandiaporten ger oss nya möjligheter"

Nyhet 2022-05-02

Ett nära samarbete med import och exportindustrin samt rederierna är viktigt för att öka volymerna. Farledsprojekt Skandiaporten ökar möjligheterna för att ta emot större fartyg än i dag.

På hamnområdet kan tre fullängdståg om vardera 650 meter lastas samtidigt. Varje tågset lastar cirka 40 stycken 40 fotscontainers Yttermåtten är cirka 12 x 2,4 x 2,9 meter. Till höger Claes Sundmark, försäljningschef Göteborgs Hamn AB.
- På hamnområdet kan tre fullängdståg om vardera 650 meter lastas samtidigt. Varje tågset lastar cirka 40 stycken 40 fotscontainers Yttermåtten är cirka 12 x 2,4 x 2,9 meter, säger Claes Sundmark, försäljningschef Göteborgs Hamn AB.

Trots pandemin och containerbrist ökade varuexporten via container till USA med nio procent från 2020 till 2021, enligt Göteborgs Hamn.
Nyligen öppnade MSC, världens största containerrederi, en direktlinje mellan Göteborgs Hamn och USA som är Sveriges största exportmarknad utanför Europa.

USA viktigt

— Nästan 50 procent av all export ut från Sverige i containers är någon typ av skogsprodukter som kartong/papper, pappersmassa, sågade trävaror. Även för USA är detta ett viktigt segment, säger Claes Sundmark, försäljningschef Göteborgs Hamn, där vi står i kontorslokalen med järnvägsspåren inpå knuten. Han blickar bort mot pappersomlastningscentralen, 360 x 60 meter, som är nybyggd sedan ett år. Där lagras mycket gods bland annat till USA.
Det är inte första gången som en Amerikalinje trafikerar Göteborg. Tidigare var det rederiet ACL som körde på USA med sina fartyg, en kombination av Ro-ro/container.
— I samband med introducering av ny fartygsflotta gjorde rederiet en översyn av vilka hamnar som skulle anlöpas. Det fick som resultat att trafiken ändrades och några hamnar föll bort, däribland Göteborg, fortsätter Claes Sundmark.

Får stor betydelse

Allt sedan dess har Göteborgs Hamn jobbat för att en ny direktlinje till USA.
— Farledsprojekt Skandiaporten får stor betydelse för vår framtida konkurrenskraft i ett större perspektiv. Ingen kunde förutspå containerfartygens storleksutveckling när farled och hamn muddrades förra gången strax efter millennieskiftet. Nu har vi tvingats acceptera att en av de tre stora rederiallianserna går förbi Göteborg på sin väg från Asien via Rotterdam till Gdansk i Polen, på grund av att vår farled är för grund i dagsläget.
— Utan projekt Skandiaporten hade vi gått bakåt rent konkurrensmässigt. Nu kan vi fullfölja ambitionerna med direktlinjer ut i världen utan att fartygen ska behöva lastas om på vägen hit.

Fotnot: Roll-on/roll-of: Lastfartyg konstruerade för att lasten lätt ska kunna köras ombord och i land.

Northvolt till Göteborg

I början av året stod det klart att Northvolt och Volvo Cars bygger en gemensam batterifabrik i Torslanda, bredvid Volvos slutmonteringsfabrik.
Etableringen skapar uppåt 3000 nya direktanställningar i Göteborg med planerad driftstart 2025.
Skandinaviens största hamn ligger några kilometer därifrån. Väg och järnväg finns redan mellan Volvo och hamnområdet.
Fullt utbyggd kommer fabriken att leverera batterier till en halv miljon bilar årligen.
— Vi får se om det innebär personalökning i hamnen eller om batterivolymerna går att rymma inom befintliga arbetsskift, fortsätter Claes Sundmark.

Grensletruck
Grensletruckarna finns i två storlekar. De kan lyfta tre till fyra containrar på höjden i ett och samma lass. Företaget har 38 grensletruckar: 24 st 4H och 15 DH. 4H kan lyfta fyra containerhöjder, 3H tre höjder. Föraren sitter 12 resp 8,5 meter ovan mark

Merparten av containertrafik via järnväg

— Glädjande nog ser vi en ökad volym via järnväg till oss. 60 procent av all vår containertrafik går faktiskt via järnväg. Transportmedlet står för bra ekonomi, kapacitet, kvalité och frekvens

Fotnot: Roll-on/roll-of: Lastfartyg konstruerade för att lasten lätt ska kunna köras ombord och i land..