Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Startskott för Skandiaporten

Nyhet 2024-04-23
Bild på Joel Smith som står och håller föredrag

Göteborg bjöd på strålande vårväder när Projekt Skandiaporten invigdes med ett första spadtag under måndagen.

I teknisk mening sattes ingen spade i marken, utan ”spadtaget” bestod av avtäckandet av den mässingsskulptur som tagits fram att symbolisera Skandiaporten, jätteprojektet som ska säkra Skandiahamnens viktiga roll för svenskt exportnäring även i framtiden.

Projektet genomförs i samverkan mellan Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB och syftar till att rusta hamnen för sjöfartens framtida behov. Genom farledsfördjupning och kajförstärkningsarbeten möjliggörs för direktanlöp även för de allra största containerfartygen framöver.

– Viktigt för Sveriges konkurrenskraft, sade infrastrukturminister Andreas Carlson i samband med ceremonin. När utvecklingen går mot allt större fartyg på världshaven är det viktigt att kapaciteten i farleden och hamnen ökas.

Arbetet med kajförstärkningar kommer att inledas i närtid under Göteborgs Hamns ledning, medan Sjöfartsverket ansvarar för muddringen av farleden, vilket är planerat att komma igång i augusti 2026. Hela projektet beräknas vara färdigt runt årsskiftet 2027/2028.