Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Växlar upp till starkare och kraftigare material

Nyhet 2022-05-02

Dimensioneringen av den nya permanenta sponten vid Skandiahamnen behöver öka med cirka 60 procent mot planerat. Väggen av stålprofiler hakas i varandra och slås ned för att hålla lerjorden i schack på kajytan ut mot vattnet.

Projektledare Jan Andersson, Göteborgs Hamn AB.
Jan Andersson är projektledare för Göteborgs Hamn i Skandiaporten. Foto: Agne Hörnestig

Den nya sponten blir cirka 40 procent tyngre än de behov man räknade med från början. Den blir tjockare och därmed starkare.
— Kajen måste hålla i ytterkant för jordtrycket från leran som skjuter på från marklagren på insidan av sponten. Det rör sig inte om någon tillfällig spont med stabilitet och hållbarhet under ett fåtal år, Nej, den ska hålla i åtminstone 100 år, säger Jan Andersson som är hamnens projektledare i Skandiaporten.

Ökat tryck från lerjorden

I dag klarar sponten cirka 12 meters vattendjup på utsidan. Men när hamnbassängen muddrats blir det nya vattendjupet på utsidan cirka 19 meter och det innebär att sponten ska klara av trycket på insidan av ett lerdjup om ytterligare cirka sju meter jämfört med i dag.
Till utmaningen hör också att det inte har gått att uppbringa rekommendationer för permanent utformad spont av detta slag i vare sig Sverige eller internationellt i projektgruppens omfattande nätverk.
En mycket stor del av den europeiska stålproduktion finns i Ukraina. Och i det pågående kriget mellan Ryssland och Ukraina har Ryssland intagit ett av de största stålverken i Europa.
— Det innebär att valsverket i Luxemburg, som vi tidigare kontrakterat för att göra profilerna på sponten, nu måste hitta en annan stålleverantör till oss.
Planen är att inleda förstärkningsarbetena i höst vid Skandiahamnen. Dessförinnan ska miljöprövningen för Skandiaporten prövas i Mark och miljödomstolen den 1-3 juni och dom beräknas cirka åtta veckor senare, juridiskt sett kan dock domen överklagas. Den här processen (se separat artikel) måste vara avslutad innan förstärkningsarbetena kan inledas

Övertygad

— Jag är fullständigt övertygad om att vår projektgrupp löser utmaningen med en kraftigare spont ur flera aspekter som miljö, tid och ekonomi. I maj-juni räknar jag med att vi har alla nya och reviderade underlag på plats.
- Vi har marginal i vår budget för bygget där vår ägare, Göteborgs kommun, borgat för drygt 1,2 miljard kronor, avslutar Jan Andersson.

Cirka 50 procent av all svensk containertrafik går via Göteborg, enligt hamnens egna uppgifter.
Cirka 50 procent av all svensk containertrafik går via Göteborg, enligt hamnens egna uppgifter.